Pressmeddelande -

Den som döms till rättspsykiatrisk vård ska också dömas till fängelse

Det är inte rimligt och inte bra för allmänhetens förtroende för rättsväsendet att en grov brottsling kan släppas ut efter endast en kort tid i rättspsykiatrisk vård, menar Centerpartiets rättspolitiska talesman Johan Linander. Centerpartiet har redan i en motion föreslagit riksdagen att ändra lagstiftningen så att de som döms till rättspsykiatrisk vård också ska dömas till ett tidsbegränsat fängelsestraff i grunden. Det innebär att en grov brottsling som är i behov rättspsykiatrisk vård samtidigt ska dömas till ett tidsbegränsat fängelsestraff. Anses den intagne frisk från sin psykiatriska sjukdom efter kortare tid än det tidsbegränsade fängelsestraffet så får han sitta resterande tid i fängelse. I de flesta fall så är den rättspsykiatriska vården längre än fängelsestraffet för motsvarande brott skulle varit. Det innebär att en majoritet av de som anses vara friska efter rättspsykiatrisk vård även med vårt förslag kommer att slippa ytterligare tid i fängelse. Men för de som är friska efter en kortare vårdtid är det fullt rimligt att de får sitta resterande tid i fängelse. Det ska aldrig finnas något motiv för en person som begått brott att försöka få rättspsykiatrisk vård istället för fängelse för att totalt sett få ett kortare straff. Publicerat av: Dag Gustavsson (2004-06-10)

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320