Pressmeddelande -

En seger i kampen mot språkvåldet!

Den fällande domen mot två pojkar som trakasserat två flickor i Brunflo är en seger i kampen mot språkvåldet. Det var modigt av flickorna att löpa linan ut och polisanmäla, och mycket bra att åklagaren väckte åtal för att pröva var de juridiska gränserna går. Nu har vi svart på vitt att även denna form av trakasserier är straffbara. Förhoppningsvis kan detta bidra till en större medvetenhet hos ungdomar, samtidigt som vi vuxna måste ta vårt ansvar och vara goda förebilder. Det är viktigt att tala om vilka värderingar vi sprider med vårt språkbruk. När någon tilltalar en flickkompis med ett könsord blir hon kränkt. Samtidigt förmedlas en snedvriden och nedlåtande bild av både henne personligen och flickor som grupp. Den som använder nedvärderande tillmälen är sällan medveten om konsekvenserna. Det är vår roll och vårt ansvar som vuxna att förmedla kunskaper, normer och värderingar. Centerkvinnorna har under flera år i samarbete med Centerpartiets Ungdomsförbund arbetat konkret och praktiskt mot språkvåld genom samtal med ungdomar ute i skolor. - Förebyggande arbete mot språkvåld måste få ännu högre prioritet i skolor och andra miljöer där ungdomar rör sig. Samtidigt kan den fällande domen göra att fler flickor – och pojkar - som trakasseras vågar ta steget och polisanmäla. Språkvåldet skadar ungdomars självkänsla och skolklimatet blir hårt och kallt. Tjejer – ta ingen skit! avslutar Annika Qarlsson Vid frågor kontakta Annika Qarlsson, 070-540 12 43

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320