Pressmeddelande -

Fler jobb ger bättre äldreomsorg än Ylvas miljard!

– Ylva Johanssons äldresatsning är en rännil jämfört med de samlade kostnaderna i äldreomsorgen. Och den riskerar dessutom att ätas upp av den snabba byråkratiseringen som regeringens pekpinnepolitik driver fram. Fler jobb i näringslivet är mycket viktigare för att säkra en bra kvalitet i äldreomsorgen, det sade Maud Olofsson (c) när hon på onsdagen talade inför Centerpartiets riksdagsveteraner. Under åren 2000 till 2004 ökade antalet chefer politiker och byråkrater i kommunerna med 14 procent eller 6600 personer. Det är nästan dubbelt så många personer som Ylva Johanssons äldremiljard räcker för att anställa. Den samlade personalen i kommunerna ökade bara med knappt två procent. – Det som oroar mig är att regeringens äldrepolitik bygger på ännu fler regler och ännu fler byråkrater. Deras löner kommer att äta upp ännu fler hemtjänsttimmar och serviceboenden. – Vi i Centerpartiet säger nej till fler nationella regler för äldreomsorgen. Vi vill istället ge de äldre och deras anhöriga makt att välja bort särskilda boenden eller hemtjänst som inte håller måttet. Då kan kvaliteten höjas utan fler byråkrater och kommunala program. Maud Olofsson framhåller också att fler jobb i näringslivet har mycket större betydelse för resurserna i äldreomsorgen än extrasatsningar från staten. – Om vi kan öka sysselsättningen en enda procent genom jobb i det privata näringslivet så ger det möjlighet att anställa ytterligare 13.400 personer i äldreomsorgen. Det kan jämföras med 3.400 personer för Ylva Johanssons miljard. – Jag tycker det här visar proportionerna. Brödsmulor från regeringens bord löser inte problemen i äldreomsorgen. För det krävs ökad makt för de äldre och fler jobb i det privata näringslivet, avslutade Maud. ________________________________________ För mer information kontakta: Frank Nilsson, pressekreterare åt Maud Olofsson, 070-217 31 71

Ämnen

  • Arbetsliv

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320