Pressmeddelande -

​Flera C-vinster i flyktinguppgörelsen

I dag presenterade regeringspartierna och Allianspartierna en blocköverskridande uppgörelse om flyktingpolitiken. Centerpartiet har fått igenom en lång rad av de förslag som vi drivit i förhandlingarna med de andra partierna.

Bland annat har de sex partierna kommit överens om att skapa fler lagliga vägar till Sverige, vilket var en av Centerpartiets mest prioriterade frågor. Sverige ska successivt öka antalet kvotflyktingar upp till 5000 personer och utreda humanitära visum.

-  Det är väldigt viktigt att fokusera på att människor som flyr kan komma säkert och lagligt till EU och Sverige, att de inte ska behöva riskera sina liv på vägen. Vi är glada att det finns såna insatser, säger Johanna Jönsson, migrations- och integrationspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Fler jobb och lägre trösklar till arbetsmarknaden har också varit en viktig ingång för Centerpartiet. Överenskommelsen innehåller en utvidgning av RUT-avdraget. Nästan hälften av de anställda i RUT-företagen är utlandsfödda.

Uppgörelsen innehåller även en utvidgning av YA-jobben för att inkludera nyanlända och att avtalen även ska gälla för arbetsgivare som saknar kollektivavtal, vilket gäller många småföretag.

Till det ska läggas fler möjligheter till praktik inom såväl privat som offentlig verksamhet.

- Vi har också fokuserat på att människor inte bara ska kunna komma till Sverige, utan också in i samhället och att det ska vara lättare att få jobb. Det finns en rad sådana insatser, säger Johanna Jönsson, migrations- och integrationspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Centerpartiet har även fått igenom ökade insatser för det kommunala mottagandet. Bland annat ska totalt tio miljarder kronor tillföras till kommuner och civilsamhälle redan 2015.

Av dessa medel går omkring 200 miljoner till civilsamhällets organisationer.

- Vi har lagt stort fokus på att de som kavlat upp ärmarna och som jobbar för allt de är värda ute i kommuner och civilsamhälle ska få både resurser och möjligheter att göra det som behövs i det här läget. Det handlar om regelförenklingar och en rad insatser, inte minst när det gäller ensamkommande barn, säger Johanna Jönsson.

För att förbättra och effektivisera bostadsbyggandet införs tillfälliga lättnader i plan- och bygglagen samtidigt som satsningar görs på kommunstöd för bostadsbyggande.

Partierna har också enats om en översyn av hantering av ensamkommande flyktingbarn, inklusive att möjliggöra för alternativa boendeformer vid sidan av HVB-hem.

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • centerpartiet

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Presskontakt

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320