Pressmeddelande -

Huddinges brottsförebyggande arbete väcker intresse bland Sveriges kommuner

Den 25-26 oktober hålls den nationella brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden i Norrköping. Huddinge brottsförebyggande råd kommer att delta vid konferensen och bidra med det brottsförebyggande arbete som nu utvecklas i kommunen. Temat för årets konferens är att förebygga återfall i brott, något som Centerpartiet har drivit i regeringsförhandlingarna. 

– Kriminalvårdens anslag för återfallsförebyggande åtgärder riktade mot unga och våldsamma män kommer att öka med 80 miljoner per år de kommande åren, säger Christian Ottosson, kommunalråd (C) och ordförande i Huddinge brottsförebyggande råd.

Huddinge kommuns arbete mot organiserad brottslighet väcker stort intresse från andra kommuner.

– Vi delar gärna med oss av vår kunskap i arbetet mot organiserad brottslighet. Samtidigt måste vi fortsätta utveckla vårt eget arbete med myndighetssamverkan och ökad kunskap om nya typer av brottslighet. Det kan vi bara göra i samråd med andra kommuner, säger Ottosson.

Vid sidan av Råd för framtiden anordnas den drogförebyggande konferensen drogFOKUS som syftar till att skapa dialog och förmedla kunskap om förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak.

– I årets trygghetskartläggning ser vi att droganvändningen i Huddinge fortfarande ligger på höga nivåer. Vi behöver definitivt lära av andra hur vi kan förebygga droganvändning i Huddinge.

Christian Ottosson (C)
070 – 353 13 94

Presskontakt:
Mattias Borrelid
072 – 716 38 66

Relaterade länkar

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • christian ottosson
  • centerpartiet
  • trygghet
  • organiserad brottslighet
  • huddinge
  • kriminella nätverk
  • ett hållbart val

Regioner

  • Stockholm

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320