Pressmeddelande -

Kent Johansson - västsvensk toppkandidat i Europaparlamentsvalet.

Centerpartiets valberedning har föreslagit Kent Johansson på plats två på centerpartiets valsedel till Europaparlamentsvalet 2009. Kent Johansson är idag regionråd för centerpartiet i Västra Götalandsregionen. Kent är också ledamot av Regionkommittén, som är den av EU:s institutioner som företräder regionerna i Europa.

Kent Johansson har mångårig erfarenhet av arbete med tillväxt och utveckling, FoU, hälso- och sjukvårdsfrågor, företagarfrågor mm i Västra Götalandsregionen. Kent var också en av initiativtagarna till regionbildningen för 10 års sedan. Kent har även bred erfarenhet av folkbildningsarbete och övrigt föreningsliv, t.ex. som f.d. ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan och numera som ordförande för rörelsefolkhögskolorna i Sverige.

- Mina erfarenhet från såväl föreningsliv som europeiskt regionsamarbete ska jag använda i Europaparlamentet, säger Kent Johansson.

- Jag vill också göra Europas frågor tillgängliga på hemmaplan, säger Kent Johansson. -Varje ståndpunkt och varje beslut i Europaparlamentet påverkar människors vardag i Västsverige. Genom mitt nätverk och genom egen närvaro kan jag få synpunkter och ståndpunkter från vardagen i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionen är en mycket internationell region. Många människor i Västsverige arbetar i företag som är helt eller delvis är inriktade mot den europeiska och internationella marknaden. EU-medlemskapet har öppnat nya marknader för företag, på samma sätt har människor fått helt nya möjligheter att arbeta och studera i andra länder.

- I Västsverige har vi ofta blicken riktad mot omvärlden, och vi blir också extra påverkade av goda såsom sämre tider i omvärlden. - Jag vill ta med mig av de erfarenheter som jag har som regionråd i Västra Götalandsregionen till Europaparlamentet. Det ger möjlighet att ytterligare utmärka och stärka Västra Götalands roll i Europa, säger Kent Johansson.

Listan till Europaparlamentet fastställs av centerpartiets förtroenderåd den 16 november, valet till Europaparlamentet är den 7 juni 2009.Med vänliga hälsningar

Maria Andersson
Politisk sekreterare (c)
Västra Götalandsregionen
0705-21 98 88

 

Ämnen

  • Politik

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320