Pressmeddelande -

Krav på försiktighet med gen-majs

- Jag vill veta vad jordbruksministern tänker göra för att säkerställa att Sveriges ställningstagande till gen-majsen baserar sig på försiktighetsprincipen? säger Kerstin Lundgren, riksdagsledamot (c). I den interpellation Kerstin Lundgren lämnat in efterfrågar hon dessutom svar på vad jordbruksministern avser att göra för att beakta konsumentintresset ifråga om gen-majsen. Frågan om ett godkännande i EU av den genmodifierad majs sköts upp för en tid sedan därför att det i sista stund kom in ytterligare ett kritiskt material. Det nya materialet har granskats av EU:s expertkommitté (EFSA) som redan tidigare sagt ja och som nu inte ändrat sin positiva inställning till majsen.

Ämnen

  • Miljö, energi

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320