Pressmeddelande -

Låt äldre välja sitt boende

- Möjligheterna för äldre att kunna bo kvar hemma bör förbättras. En väl fungerande hemtjänst, dagverksamhet och annat är en förutsättning. Bostäder måste göras mer tillgängliga. Vi vill även införa avdrag för hushållsnära tjänster för att underlätta att kunna bo kvar hemma. När den dagen kommer måste även olika former av serviceboenden finnas - valmöjligheten och mångfalden i utbudet är viktigt. Det var Kenneth Johanssons, socialpolitisktalesman för centerpartiet, budskap när han på onsdageftermiddagen besökte SPF-föreningen i Tierp. Centerpartiet vill införa en rad åtgärder för landets äldre. Bland annat ska äldre med låga pensioner få sänkt skatt och höjd garantipensionen. Centerpartiet vill även öka valfriheten i vården och införa avdrag på hushållsnära tjänster. - Det kommer att förbättra de äldres livskvalitet. Vården förbättras med Centerpartiets förslag och likaså möjligheten att bo kvar hemma längre, något som vi vet att de allra flesta vill. Äldre i Sverige har rätt till ett bättre liv än vad de har idag. Man måste ha råd att vara trygg oavsett om det gäller tänderna, köpa medicin eller åka på semester med barnbarnen. Det är ovärdigt att vi har äldre, som har varit med och byggt upp välfärden, som tvingas till socialbidrag. sa Kenneth Johansson (c). Centerpartiets 10 punkter till förbättringar för landets äldre: § Slut vårdkedjorna! Äldre får inte hamna mellan landstingens och kommunernas stolar. § Sänk skatten för äldre med låga pensioner § Höj garantipensionen § Vi måste ha rimliga kommunala avgifter som kommunerna beslutar om § Införa avdrag för hushållsnära tjänster, skulle göra att många äldre kan bo kvar hemma § Nytänkande i vården. Låt fler få chansen att starta vårdföretag, det leder till bättre vård och ökade valmöjligheter § Satsa på kompetensutveckling inom vård- och omsorgsyrkena. § Satsa på förebyggande hälso- och friskvård § Stoppa övermedicinering, det sparar både pengar och leder till bättre hälsa § Inför en nationell vårdgaranti

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320