Pressmeddelande -

Per Åsling (C): S markerar ”tydlig färdriktning” – med sikte på det förflutna

Efter alla turer kring Socialdemokraternas skuggbudget de senaste veckorna presenterades det dagsaktuella resultatet av förhandlingarna idag onsdag. Centerpartiets riksdagsledamot Per Åsling kommenterar:

- Socialdemokraterna säger sig nu ha en sammanhållen idé med sin ekonomiska politik och en tydlig färdriktning. Jag kan emellertid konstatera att kompassen är inställd på det förflutna. Förnyelsen av välfärdssektorn hotas och de ineffektiva plusjobben återuppstår. Det är en återgång till traditionell socialdemokratisk politik som vi vet inte fungerar, säger Per Åsling.

- Jag ser också med oro på att Socialdemokraterna, i likhet med övriga oppositionspartier, tar så lätt på ansvaret för de offentliga finanserna i dessa tider av ekonomisk och finansiell oro. Socialdemokraterna föreslår höjda utgiftstak för de kommande fyra åren med mellan 20 och 22 miljarder kronor årligen. Deras ansvarslöshet riskerar att urgröpa förtroendet för det finanspolitiska regelverket och leda till högre räntor. Det är också anmärkningsvärt att statsbudgetens intäkter endast redovisas för 2012 samt att skattetabellerna inte är klara och har kvalitetssäkrats, fortsätter Per Åsling.

- Jag noterar med besvikelse att Socialdemokraterna helt övergivit devisen om att hela Sverige ska leva. Satsningarna på infrastruktur och bostadsbyggande riktar sig enbart till storstäderna. I övriga delar av vårt avlånga land kommer det att bli dyrare och svårare att leva och verka med Socialdemokraternas politik, särskilt då det gamla rödgröna förslaget om kilometerskatt – nu omdöpt till vägslitageavgift – återlanseras. Kilometerskatten blir en konkurrensnackdel för industrin på landsbygden, vilket hotar jobb och tillväxt. Skillnaderna mellan stad och land ökar och sammanhållningen i Sverige skulle sättas på hårda prov med Socialdemokraterna vid rodret, avslutar Per Åsling.

_________________________
För mer information:
Per Åsling 070-607 70 30
Centerpartiets presschef Peter Svensson

Läs mer om Centerpartiet på www.centerpartiet.se.

Ämnen

  • Partier, rörelser

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Presskontakt

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320