Pressmeddelande -

Plusjobben ger sämre anställningstrygghet än ungdomsavtalet

I vårbudget föreslår regeringen 1000 plusjobb för de 146 000 unga som efter 12 år med socialdemokratiskt styre står utanför arbetsmarknaden. Men en granskning visar att plusjobben på punkt efter punkt innebär sämre anställningsvillkor än det frivilliga ungdomsavtal som centerpartiet föreslagit. - Det är märkligt att socialdemokraterna, som har kritiserat centerpartiet så hårt, inför en åtgärd som inte ger rätt till a-kassa, inte ger rätt till sjukpenning, inte ger rätt till förtur till arbete, och man sparkas rakt ut efter två år. Vi vill ju att ungdomarna ska komma in i trygghetssystemen, säger Maud Olofsson till Ekot idag. Håkan Lind Pressekreterare 070 -617 38 11 08-786 59 82 | hakan.lind@riksdagen.se Riksdagen, 100 12 Stockholm | Besök: Mynttorget 2 Centerpartiet | www.centerpartiet.se Allians för Sverige | www.maktskifte06.se Henrik Hansson Politisk Sekreterare PM 2006-04-05 En jämförelse mellan plusjobb och ungdomsavtal Arbetslösheten bland ungdomar är mycket stor. SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) i februari visar att 57 000 ungdomar är öppet arbetslösa. Dessutom är 89 000 heltidsstuderande eftersom de inte hittar jobb vilket sammantaget ger 146 000 arbetslösa ungdomar. Det så kallade obalanstalet, dvs. antalet personer i öppen arbetslöshet plus arbetsmarknadspolitiska program, för ungdomar var 67 000 personer i februari, en ökning med 1 000 personer under det senaste året1. Ungdomsavtalet Mot bakgrund av detta skrev Maud Olofsson en debattartikel i Dagens Nyheter den 3 februari 2005 där hon föreslog speciella frivilliga ungdomsavtal som innebär att en arbetsgivare kan anställa en arbetslös person under 26 år utan gängse anställningstrygghet2. Syftet är att minska risken för företagaren och därmed göra det enklare och mer lönsamt att anställa3. Ungdomsavtalet ska gälla under maximalt två år och en anställning efter denna period övergår automatiskt till fast anställning. Om en arbetsgivare väljer att säga upp personen efter tre månader, men innan tvåårsgränsen ska ett avgångsvederlag utbetalas på 8 % av lönen, dvs. en månadslön per anställningsår. Plusjobb Plusjobben ska användas till kvalitetshöjande arbetsuppgifter inom offentlig sektor som inte utförs idag och ska gå till personer som varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller deltagare i program i minst två år. Plusjobb saknar anställningstrygghet och har en uppsägningstid om två veckor. Plusjobben är i likhet med a-kassa pensionsgrundande, men det kvalificerar inte för a-kassa eller sjukpenninggrundande inkomst. 1 http://www.ams.se/RDFS.asp?A=65658&L=32650 2 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=518422 3 Här kan det vara värt att nämna att arbetsmarknadsminister Hans Karlsson (s) uttryckligen har sagt att han istället vill öka företagarens risk (Tidningen Restauratören, http://www.restauratoren.se/zino.aspx?articleID=12638 ) Tabellen nedan redogör i korthet för skillnader och likheter mellan plusjobb och anställning efter ungdomsavtalet. Plusjobb Ungdomsavtal Anställningstrygghet Nej Nej Avgångsvederlag Nej Ja, 8 % av lönen efter tre månader Längd Två år Två år Automatisk förlängning av anställning efter 2 år Nej Ja A-kassegrundande Nej Ja Sjukpenninggrundande Nej Ja Pensionsgrundande Ja Ja Anställning i såväl privat som offentlig sektor Nej, bara offentlig sektor Ja Lönenivå 2/3 av kommunerna ger löner under 15 500 kr i månaden4 Som vilken nyanställning som helst 4 Enligt en enkät genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting http://www.kommunalarbetaren.com/kanyheter/kanyheter.cfm?artikel=62986

Ämnen

  • Politik

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320