Pressmeddelande -

Protesterna räddade ostkakan

Livsmedelsverket skriver i dag:

"Företagare med egen gårdsbutik och andra livsmedelsföretag som till exempel gör ostkaka av opastöriserad mjölk berörs inte av förslaget. De kan fortsätta tillverka den på samma sätt som de alltid har gjort."

Det innebär att Livsmedelsverket lyssnat på Centerpartiets protester mot ett förbud att sälja opastöriserad mjölk och aviserar nu en fördjupad analys.

-  Centerpartiet tog fighten för landsbygden, matkulturen och det lokala näringslivet. Vi vann slaget om ostkakan, säger Per Åsling.

Livsmedelsverket har i dag meddelat att man bryter ut den opastöriserade mjölken från ursprunglig remiss om försäljning av små mängder animaliska livsmedel.

Istället kommer man att göra en fördjupad analys av den opastöriserade mjölken.

-  Det är en delseger för Centerpartiet, landsbygden och alla som värnar matkultur. Min tolkning är att man förstått det orimliga i att förbjuda försäljning av en ingrediens som används i traditionell ostkaka och jämtländsk grynost, säger Per Åsling.

Centerpartiet gick tidigt ut och kritiserade förslaget om att förbjuda försäljning av opastöriserad mjölk. Efter det har Stig Orustfjord, generaldirektör på Livsmedelsverket, besökt Centerpartiet i riksdagen för att diskutera förslagets konsekvenser för matkulturen och lokalt näringsliv.

-  Centerpartiet tog fighten för landsbygden, matkulturen och det lokala näringslivet. Min uppfattning är att Stig Orustfjord tog våra varningar på allvar och nu behandlar frågan så som den förtjänar att behandlas, säger Åsling.

Åtgärder som ska utredas är skärpta hygienkrav, skärpta krav på företagens egen kontroll och provtagning, förstärkt kontroll från myndigheterna samt vilka effekter som kan uppnås genom krav på märkning av mjölken och information till konsumenterna.

-  En djupare analys kommer slå fast att mattraditionen och kulturen måste värnas. Man kan kombinera det med att ta ansvar för folkhälsan, exempelvis genom bättre information och kontroller. Det fungerar i andra länder och det kan fungera i Sverige också, säger Åsling.

Kontakt:

Ämnen

 • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

 • mat
 • matkultur
 • livsmedel
 • livsmedelsverket
 • stig orustfjord
 • centerpartiet
 • per åsling
 • ostkaka
 • opastöriserad
 • opastöriserad mjölk

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320