Pressmeddelande -

Satsa på forskning och behandling av bröstcancer

- Idag finns 77 000 kvinnor i Sverige som har haft eller har bröstcancer, och ca 6 500 kvinnor får diagnosen varje år. Varje år dör 1500. Sjukvårdsminister Ylva Johansson måste snarast ta fram en strategi och en nationell handlingsplan för forskning, behandling och tillgänglighet vad gäller bröstcancer. Kampanjen Rosa Bandet samlar varje höst in pengar till forskning om bröstcancer, med stor uppmärksamhet i media. Bland annat har vi fått veta att kvinnor i storstadsområden får bättre behandling och rehabilitering för bröstcancer. Rosa Bandet är ett fantastiskt initiativ, men vår önskedröm är att Rosa Bandet så småningom inte längre ska behövas. Det ska vara självklart att satsa resurser och forskning på denna sjukdom som drabbar så många kvinnor. Det ska också vara självklart att alla drabbade får bästa tänkbara vård och rehabilitering, oberoende av var de bor. Så säger centerkvinnor från hela landet som på fredagen samlades till förtroenderåd i Stockholm. Idag finansieras svensk cancerforskning till ca 90% av insamlade medel. Ett sådant finansieringssätt är sårbart och försvårar samordning med andra länders forskning. Redan i juni 2003 antogs en resolution av Europaparlamentet som uppmanar alla medlemsländer att följa WHO:s rekommendationer att upprätta nationella cancerplaner. Hur tänker du agera, Ylva Johansson? Var 6:e timme dör en kvinna i Sverige och var 6:e minut en kvinna i Europa av bröstcancer. Vi vill se krafttag för att stoppa denna fruktansvärda sjukdom. Bröstcancer är ett enormt hälsoproblem som drabbar inte bara kvinnor utan även familjer som får hela sin existens rubbad när mamma får en bröstcancerdiagnos. En nationell handlingsplan är en nödvändighet för att hantera hälsoproblem i den här storleksordningen. Till nästa höst när Rosa Bandet drar igång igen vill vi kvinnor se att vi kommit en bit på vägen mot en nollvision för bröstcancer. Vid frågor kontakta förbundsordförande Annika Qarlsson, 070-540 12 43

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320