Pressmeddelande -

Sofia Larsen (c) om vänsterpartiets förslag om en läx- och betygsfri skola: Ingen elev vinner på vänsterns förslappade skola helt utan krav och uppföljning

Vänsterpartiet har idag lagt fram ett förslag om en läx- och betygsfri skola. Vänstern menar bland annat att det är orättvist att vissa barn får hjälp av sina föräldrar med läxorna i hemmet. Det kommer aldrig att gå att lagstifta bort föräldrarnas rätt att hjälpa sina barn, säger Sofia Larsen, Centerpartiets skolpolitiske talesman. – Idag finns det en enorm utslagning av elever i svensk skola, en fjärdedel av eleverna klarar inte att nå målen och får därför inte med sig den kunskap de behöver från skolan. Vänsterns kravlösa skola kommer att ytterligare förvärra detta, fortsätter Sofia Larsen. – De elever som har sämst förutsättningar i skolan är de som behöver tidiga insatser och tydlig uppföljning. Vi i Centerpartiet anser att det krävs tidiga insatser redan de första skolåren, vi satsar en halv miljard kronor för att alla elever ska lära sig läsa, räkna och skriva i tid. Detta arbete behöver följas upp och utvärderas innan det är för sent, därför föreslår vi en tidig uppföljning, redan i trean. För att eleverna i skolan ska lyckas krävs både ramar och kramar. Det innebär att vi både behöver fler ramar i form av tydlig uppföljning och utvärdering och fler kramar så att varje elev blir sedd för vem den är och mår bra i skolan. Vänsterns låt-gå-mentalitet går tvärt emot de här tankarna, avslutar Sofia Larsen. För mer information kontakta: riksdagsledamot Sofia Larsen (c), 0705-205296

Ämnen

  • Utbildning

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320