Pressmeddelande -

Stadsmiljörådet diskuterar cykelfrågan

stadsmiljöroteln

Idag samlas stadsmiljörådet för att diskutera cykelfrågan. Anledningen är att en ny cykelplan ska tas fram för Stockholm utifrån att behoven har förändrats. Antalet innevånare i staden har ökat markant och allt fler använder cykeln som färdmedel, vilket skapar utmaningar ur framkomlighets och säkerhetsperspektiv.

-          Det här är en mycket viktig fråga, vi från Stockholms stad måste göra det både lättare och säkrare att vara cyklist i staden. Vi måste se över möjligheterna att bygga ut och förbättra för pendlingscyklisterna i staden, samt se över vilka bristerna är i angränsningen till närliggande kommuner.

-          Att cykla är en bra miljöval, därför måste fokuset vara att göra det så framkomligt och säkert som möjligt att cykla i staden säger stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö (C).

Den nya cykelplanen kommer att gå ut på remiss under hösten 2011.

Presskontakt:

Frida Demervall

E-post: frida.demervall@stockholm.se

Tel: 0761 229413

Ämnen

  • Partier, rörelser

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320