Pressmeddelande -

Stoppa stopplagen

Kerstin Lundgren (c) interpellerar Ylva Johansson: Det förslag till ny stopplag som utarbetats inom Socialdepartementet har mött en mycket tydlig och kompakt kritik från remissinstanserna. Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för att inte den nya lagen skall stoppa St:Görans sjukhus? Frågar Kerstin Lungren Ylva Johansson. Bland annat har Konkurrensverket pekat på att konkurrensen försämras med högre kostnader och sämre resultat som följd. Flera andra pekar på att lagen bryr sig mer om tryggt ägande för landstingen än en trygg vård för medborgarna. Enligt uppgifter i media skulle lagen om den infördes hota framtiden för S:t Görans sjukhus i Stockholm. Avser statsrådet att genomdriva det förslag till stopplag som nu remissbehandlats? Undrar Kerstin Lundgren.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320