Pressmeddelande -

Tack för att ni engagerar er!

Det finns frågor där vi som människor inte har möjlighet att låta bli att ta ställning. Mäns våld mot kvinnor är en sådan fråga. Därför är de nätverk och initiativ som startats i Piteå, Boden och Luleå så viktiga. Det skriver Maud Olofsson (c) i ett öppet brev till företrädare för de manliga nätverken mot kvinnovåld som startats i Norrbotten Nedan följer det öppna brevet i sin helhet: Stockholm den 17 november 2004 Öppet brev till Piteås, Bodens och Luleås manliga nätverk mot våld mot kvinnor Det finns frågor där vi som människor inte har möjlighet att låta bli att ta ställning. Frågor där man kan vara för eller emot. Men aldrig likgiltig. Där likgiltigheten, om man ändå väljer den, blir till en tyst acceptans för det som sker. En sådan fråga är det ökande våldet mot kvinnor. Frågan om jämställdhet, och respekt för vårt alldeles unika värde som människor, oavsett kön, har alltför länge varit ett debattämne och en arena för kvinnor. Därför blir jag glad, stolt och hoppfull när ni går i bräschen och gör kampen mot den ökande kvinnovåldet också till en kamp för männen i Piteå och i Norrbotten! Som politiker kan vi se till att Sverige har en lagstiftning som är tydlig och där var och en av oss vet att den som begår ett våldsbrott eller ett övergrepp mot en annan människa, också kommer att få ett kännbart straff. Men ingen lagstiftning i världen kan ensam garantera att vi slipper utsättas för våld och övergrepp. Ett verkligt jämställt samhälle, där vi var och en får möjligheter att växa och utvecklas som individer, förutsätter att vi som privatpersoner aktivt tar ställning i vår egen vardag. Att vi säger ifrån när flickor får höra nedsättande ord på rasterna i skolan. Att vi inte accepterar när kvinnor möts av härskartekniker i arbetslivet eller i politiken. Att vi inte tyst accepterar när kollegan eller grannen slår sin fru. Därför är ert nätverk och ert initiativ så viktigt. Därför att ni tar bladet från munnen, och säger ifrån. Och jag hoppas att många fler kommer att följa ert exempel! Ytterst handlar det om självrespekt. Om att stå upp för det man tror på. Och att aldrig, aldrig sluta säga ifrån när andra människor far illa. Tack för att ni engagerar er, och lycka till i ert fortsatta arbete! Maud Olofsson Partiledare Centerpartiet

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320