Pressmeddelande -

Ungdomsarbetslösheten ökar, visar SCB - Roger Tiefensee (c): ”När ska Persson sluta blunda?”

– Enligt SCB står nu ytterligare 21 000 ungdomar utanför arbetsmarknaden. Men Göran Persson fortsätter att hävda att arbetslösheten inte är ett problem. Frågan är om Persson försöker vinna val på en falsk verklighetsbeskrivning. Ungdomsarbetslösheten är nu så stor att en regering, oavsett färg, måste ta itu med den. Det säger Roger Tiefensee, ekonomisk talesman för centerpartiet, med anledning av dagens nya arbetskraftsundersökning från SCB. Enligt den officiella statistiken över Sveriges arbetslöshet, Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU), har den öppna arbetslösheten bland ungdomar mellan 16-24 år ökat från 12,8 % till 14,6 % den senaste månaden. Om man dessutom harmoniserar statistiken med EU och räknar in heltidsstuderande som studerar för att de är arbetslösa får vi en arbetslöshet i denna ålderskategori på 28,7 %. Det är en ökning med 4 procentenheter på bara en månad. Utöver denna redan höga siffra finns det ungdomar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, förtidspensionerade och sjukskrivna fastän de skulle kunna arbeta. Sammantaget ger detta en bild av en rekordhög arbetslöshet i allmänhet och kanske i synnerhet för ungdomar. Totalt sett har den öppna arbetslösheten enligt EU:s standard ökat från 7,8 % till 8,2 %, jämfört med mars. Om man jämför detta med senaste tillgängliga siffrorna från EU:s statistikbyrå Eurostat ligger Sverige tillsammans med Belgien och Malta på en delad sextondeplacering av EU:s 25 medlemsländer. Av de 25 medlemsländerna har alltså 15 länder en lägre öppen arbetslöshet än Sverige. __________________________________________ För mer information kontakta: Roger Tiefensee, ekonomisk talesman centerpartiet, 070-263 36 02 Håkan Lind, pressekreterare, 070-617 38 11

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320