Pressmeddelande -

Utbildningsutskottets ordförande Sofia Larsen (c): "Bra för eleverna med bara utbildade lärare"

Enligt förhandsuppgifter från den pågående Lärarutredningen föreslås endast behöriga lärare kunna få en fast lärartjänst. I fredags presenterades också att endast behöriga lärare ska få sätta betyg. Utbildningsutskottets ordförande Sofia Larsen (c) är mycket nöjd.

- Lärarna är skolans viktigaste resurs. Kunniga, engagerade lärare som sätter den enskilde eleven i centrum ger framgångsrika skolor och välutbildade elever. Utbildade lärare har bättre förmåga att uppmärksamma de svaga eleverna och ge dem det stöd de behöver samtidigt som de har kompetensen att ge de elever som har lätt för sig extra utmaningar och den stimulans de behöver, säger Sofia Larsen.

Regeringen har genomfört stora satsningar på skolan som ha gett goda förutsättningar för en skola världsklass.

- Det här är ytterligare ett steg i att stärka kvaliteten i den svenska skolan. Sedan tidigare har vi i alliansregeringen presenterat satsningar på en förbättrad lärarutbildning och genom lärarlyftet en satsning på lärarfortbildning. Vi inför också en lärarauktorisation och ger lärarna ytterligare verktyg i form av mål i år tre, förstärkta skriftliga omdömen och en ny betygsskala, säger Sofia Larsen.

 


________________________________________
För mer information kontakta:
Sofia Larsen 070-520 52 96

 

Ämnen

  • Politik

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320