Pressmeddelande -

Utbildningsutskottets ordförande, Sofia Larsen (C): "En mer rättvist betygskala"

Idag presenterar utbildningsminister Jan Björklund den nya betygsskalan som Alliansregeringen har enats om. Den omfattar de fem betygsstegen A, B, C, D och E för godkända resultat och ett sjätte betygssteget F för icke godkänt resultat.

- Den nya betygsskalan tillmannas med nya mål gör att informationen blir mycket tydligare till både elever och föräldrar. Den nya skalan blir också ett bättre redskap att använda för lärarna, säger utbildningsutskottets ordförande Sofia Larsen (C).

- Med fem godkända steg slipper vi risken för den godtycklighet med dagens inofficiella G+ eller G- som båda ger eleven ett G. Den nya skalan är mer rättvis, säger Sofia Larsen.

- Det här inte ett helt nytt betygsystem, men en bättre och mer rättvis skala. En elevs ansträngning ger en tydligare betalning än genom dagens system med allt för stora steg, säger Sofia Larsen.

Den nya betygsskalan omfattar fem godkända betyg, ett underkänt och ett streck.

________________________________________
För mer information kontakta:
Sofia Larsen, 070-520 52 96

Ämnen

  • Politik

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kontakter

Centerpartiets Pressjour

Presskontakt 08-234320