Pressmeddelande -

DEBATT. Eva Selin Lindgren och Carlos Andersson (C): "Motvind för vindkraftkooperativ kräver handling"

Under den gångna vintern har elpriserna varierat kraftigt. Sällan har vi sett sådana extrema prishöjningar. Detta har drabbat många hushåll som fått en elräkning som är hundratals kronor dyrare än normalt. I ett längre perspektiv har också elpriserna stigit kraftigt genom att trefaldigas under den senaste tioårsperioden.

Bakgrunden till problemen är en allt sämre fungerande elmarknad. Politikernas mål när elmarknaden avreglerades 1996 var att skapa en bättre fungerande, mer flexibel elförsörjning. Ambitionen att skapa en konkurrensutsatt elmarknad var god men i praktiken har ett oligopol uppstått där de tre bolagen, Vattenfall, Eon och Fortum står för en orimligt stor andel av elproduktionen. Genom att producera billigt och sälja dyrt gör el-jättarna enorma vinster medan hushållen blir fattigare.

Inom Centerpartiet har värdeord som decentralisering, självbestämmande, egenförsörjning och egenmakt länge varit vägledande för politiken. Till egenmakten hör förmågan att i största möjliga utsträckning klara sig på egen hand genom att använda naturgivna resurser, t ex sin egen mark, sin grävda brunn eller gemensamt ägda koloniträdgårdar för att förse sig med mat, vatten och andra förnödenheter till husbehov. Men även el och värme tillhör våra grundläggande behov i detta land som periodvis är kallt och mörkt.

På elområdet har vi emellertid fått en egendomlig situation. Om du äger ett helt vindkraftverk eller egna solpaneler och producerar el för husbehov behöver du inte betala någon extraskatt. Men som andelsägare i ett fullstort vindkraftverk ska man, utöver sin insats på runt 100 000 kronor samt ett löpande elpris på ca 63 öre (inklusive energiskatt och moms), betala en extraskatt på den el som man själv förbrukar. Detta trots att man satsat egna besparingar i vindkraftverket och ovanpå det betalar såväl sedvanlig moms som energiskatt. Föga överraskande har detta medfört att nyteckningen av andelar i vindkraftverk har minskat kraftigt under år 2009 jämfört med hösten 2008.

Vi är frågande inför regeringens avsikter med beskattningen av kooperativt ägda vindkraftverk och undrar om denna s. k. uttagsbeskattning är en grundläggande princip som regeringen anser skall gälla för egenförsörjning med alla förnybara energislag, d v s även kooperativt ägda bio-, våg-, sol- och vattenkraftverk, samt övriga småskaliga elsystem. Är det verkligen alliansregeringens avsikt att strypa egenmakt och egna initiativ för att i stället premiera oligopolen och el-jättarna?

Här i Västra Götaland finns det stora möjligheter att utveckla många av de småskaliga gröna energislagen både enskilt och i kooperativ. Vindkraftkooperativen i vår region och fram till Skatteverkets uttalande om uttagsbeskattning har redan cirka 4 100 andelsägare, men sedan kooperativen hotats med uttagsbeskattningen är den positiva utvecklingen bruten.

Vi anser att alliansen bör agera för rimliga villkor för kooperativa elkraftsystem som kan miljö- och rättvisemärkas. Centerpartiet och flera vindkraftkooperativ har lagt fram förslag om att alla kooperativa företag skall ges möjlighet att välja om de vill göra ett skatteavdrag baserat på insatt kapital eller på omsättningen innan kooperativets skatt räknas fram. Detta skulle vara en generell regel där alla kooperativa företag skall kunna välja att basera sitt avdrag på insatt kapital eller på omsättning. Effekten av förslaget skulle bli att uttagsskatten för vindkraftskooperativ neutraliseras. Då får vi återigen medvind istället för motvind för vindkraftkooperativen med fler privatpersoner som vågar teckna andelar i förnyelsebar el.

Carlos Andersson (C)
Personvalskandidat kommunfullmäktige Göteborg

Eva Selin Lindgren (C)
Riksdagsledamot Göteborg

Solveig Ternström (C)
Riksdagsledamot Stockholm

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • centerpartiet i göteborg
 • carlos andersson
 • eva selin lindgren
 • solveig ternström
 • alliansens gröna röst
 • motvind för vindkraftkooperativ kräver handling
 • miljö
 • klimat
 • jobb
 • företagande
 • val 2010
 • vindkraftverk

Regioner

 • Göteborg

Centerpartiet i Göteborg kopplar ihop miljöpolitik med företagspolitik. Vi tror att teknikutveckling, forskning och innovation kommer att lösa många av de utmaningar vi står inför.

Kontakter

Rickard Nordin

Presskontakt Ordförande för Centerpartiet i Göteborg & Riksdagsledamot Organisation & rikspolitik 073-6152633

Relaterat innehåll