Pressmeddelande -

Innovation och Entreprenörskap inom akademi och sjukvård

Symposiet "Innovation och Entreprenörskap inom Akademi och Sjukvård"  på årets Riksstämma, Svenska Mässan i Göteborg kommer att belysa regeringen, riksdagens och regionens syn på den nya forskningspropositionen samt betydelsen av innovationer och entreprenörskap inom det biomedicinska området. Huvudtalare är handelsminister Eva Björling tillsammans med riksdagman Finn Bengtsson, kommunalrådet Annelie Hulthén, regionråd Jonas Andersson mfl.

Symposiet äger rum i Kongresshallen den 26 november kl 14.30-16.00. Arrangörer är Enheten för Medicinskt Entreprenörskap vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Enheten arbetar med biomedicinska innovations- och entreprenörskapsfrågor och utbildning i nära samarbete med Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ansvariga för verksamheten är professor Thomas Hedner, med dr Boo Edgar, forskningskoordinator Lena Nyström och med dr Bernt Everts.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Skåne