Pressmeddelande -

Nu lanserar vi Rösta på oss – partiernas valfrågor på lättläst svenska


 I höst är det val och då ska vi bestämma vilka som ska få leda Sverige. En halv miljon svenskar röstar också för första gången i valet 2010.
 
25% av Sveriges vuxna befolkning har lässvårigheter eller är ovana läsare. Många har därför svårt att ta till sig den information som finns om valet och vad partierna står för. Därför lanserar Centrum för lättläst nu ”Rösta på oss i valet 2010” i samarbete med de sju riksdagspartierna. I skriften är partiernas viktigaste valfrågor presenterade på lättläst svenska.
- Med den lättlästa valskriften tar partierna ett steg i rätt riktning för att göra valet mer tillgängligt, säger Ulla Bohman på Lättläst-tjänsten vid Centrum för lättläst. Men det behövs mycket mer än så för att alla ska kunna nås av partiernas information och bli delaktiga i debatten. Det här är en viktig demokratisk fråga, säger Ulla Bohman.
 
Partierna lägger 45 000 kronor var på den lättlästa valinformationen.
- Man kan fråga sig hur stor del av valbudgeten som läggs på information som bara en begränsad del av befolkningen faktiskt kan ta till sig, fortsätter Ulla Bohman.
 
Många människor i Sverige behöver nyheter, samhällsinformation och litteratur på lättläst svenska. De 25% av alla svenskar som har svårt att ta till sig skriftlig information kan vara allt från ovana läsare till personer med annat modersmål än svenska eller med dyslexi. Mängden information i samhället tilltar och klyftorna växer mellan dem som är delaktiga och de som står utanför. Lättläst information behövs för att minska dessa klyftor.
 
Centrum för lättläst gör nyheter, information och litteratur för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare.
 
 
 
 
Läs mer på www.lattlast.se eller kontakta
 
 
Ulla Bohman chef vid Lättläst-tjänsten, Centrum för lättläst, tel 070-755 61 14
Camilla Batal, marknadschef och pressansvarig, Centrum för lättläst, tel 073-384 92 88
 
 
 

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning