Skip to main content

Örebro har återigen fått en Purple Flag certifiering!

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2020 15:54 CET

Bild från 2017 då vi firade vår första Purple Flag certifiering som nu förnyats och dessutom utökats med ytterligare ett område.

2017 fick Örebro sitt första Purple Flag godkännande av stadens kvällsliv. Certifieringen måste förnyas efter 2 år för att vara giltig, så samtidigt som vi utökade med ytterligare ett område under 2019, har arbetet fortsatt för att förnya den gamla certifieringen. Nu har vi fått beskedet att båda dessa certifieringar är godkända.

- För att vara en levande stadskärna även i framtiden krävs det alltmer engagemang och samverkan mellan alla aktörer i stadskärnan. City Örebro har tillsammans med Örebro kommun, Örebros lokala Brottsförebyggande råd (ÖreBRÅ) och våra medlemmar fortsatt att arbeta målmedvetet för att höja stadens attraktionskraft under dygnets alla timmar, säger Stina Storm VD på City Örebro. 

- De gemensamma kvällsvandringarna har fått alla att se sin stads utvecklingspotential och möjligheterna och förutsättningarna av att samverka och bygga goda relationer har förstärkts under processarbetet. Idag kom beviset på att vi arbetar långsiktigt och framgångsrikt, säger John Johansson (S), kommunalråd.

För att bli certifierad krävs att man uppfyller kriterier utifrån fem fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek på det avgränsade Purple Flag-området. Säkerhet är en grundläggande faktor, likaså den upplevda tryggheten. Ett attraktivt utbud av upplevelser och fungerande kommunikationer är också viktiga pusselbitar för att attrahera såväl boende som besökare oavsett kön, ålder och etnicitet.

- För att en plats ska få rätt förutsättningar att utvecklas behöver vi göra det tillsammans i samproduktion. Purple Flags processverktyg fångar in helheten på ett bra sätt, där trygghet och jämställdhet är två viktiga perspektiv som genomsyrar hela processen, säger Malin Carlsson, projektledare på City Örebro för Purple Flag (Lila Flagg).

- Örebros stadskärna är till för alla och är vår främsta öppna mötesplats. Det är viktigt att det både finns verksamheter som drar olika målgrupper och att det är platser som är trygga och trevliga att vistas på. Att vi får Purple Flag certifieringen är ett kvitto på det målmedvetna arbete som genomförs av många aktörer i Örebro, både från privata aktörer, civilsamhälle och det offentliga, säger Ullis Sandberg, kommunalråd (S).

Fakta
Purple Flag har funnits sedan 2006 och ett 50-tal städer i Storbritannien och Irland har deltagit i programmet med goda mätbara resultat. Den lila flaggan blir symbolen för en säker, trygg och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet, kvälls- som nattetid. Flaggan blir med andra ord ett värdefullt komplement till stadens marknadsföring och varumärkesbyggande. För att bli certifierad krävs att man uppfyller kriterier utifrån fem fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Dessa är framtagna för att fånga upp totalupplevelsen och de förväntningar som stadskärnor erbjuder kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp och storlek inom det avgränsade Purple Flag-området.


För mer information:

Stina Storm, VD City Örebro, Tfn 076-836 24 90, stina@cityorebro.com

Malin Carlsson, projektledare för Purple Flag, City Örebro, Tfn 076-856 71 03, malin@cityorebro.com

Ullis Sandberg, Kommunalråd med ansvar för Samhällsbyggnadsfrågor, ​Tfn 070-277 67 5, ​ullis.sandberg@orebro.se

John Johansson, Kommunalråd med ansvar för social välfärd och socialt förebyggande arbete, ​Tfn 019-21 40 0, ​john.johansson@orebro.se

City Örebro är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar som främst utgörs av fastighetsägare, handlare, restauranger, caféer, hotell samt övrig kommersiell service i city. Örebro kommun stöttar vårt arbete för en levande och attraktiv stadskärna. Vår vision är att Örebro stadskärna skall upplevas som den lilla storstaden, nära till allt med personlig storstadspuls.