Pressmeddelande -

Ökad efterfråga på Interim Management

En ökad efterfråga på Interim Management har i den rådande ekonomiska situationen identifierats bland många svenska riskkapitalföretag. Detta har föranletts av det mycket stora och brådskande behovet hos riskkapitalföretagen och deras portföljbolag att förändra verksamheten för att hantera den starka ekonomiska nedgången, menar Johan Tysklind på rekryteringsföretaget Certus Executives.

Interim Management är ett sätt att med mycket kort varsel, under en kortare eller längre period, hyra in exceptionella företagsledare för att genomföra beslutade åtgärder, hantera en kritisk situation eller ersätta en tillfällig vakans på ledarnivå. Förutom en mycket snabb tillsättning av mycket erfarna förändringsledare och tillfälliga chefer, möjliggör detta att hitta personer utifrån mycket specifika krav och inom områden där det är svårt att hitta relevant kompetens.

Det är det stora behovet av att kunna göra snabba förändringar i ledningen hos portföljbolagen, att tillfälligt förstärka med nyckelpersoner eller ersätta personer som inte längre passar verksamhetens behov, som har lett till den markanta ökningen av efterfrågan på tillfälliga chefer och förändringsledare, s.k. Interim Management. Detta är något som rekryteringsföretagen tydligt har kunnat känna av under den senaste tiden.

Certus Executives är ett av Sveriges ledande bolag inom rekrytering av ledningspersoner samt uthyrning av Förändringsledare och Chefer att hyra, s.k. Interim Management. Vi har över 1 500 kvalificerade Förändringsledare och Chefer att Hyra i vårt nätverk.

För mer information kontakta:

Susanna Leidegrant

Tel: +46 70 718 22 42

E-mail: susanna.leidegrant@certus-executives.com

Eller besök: www.certus-executives.se

Ämnen

 • Arbetsliv

Kategorier

 • interim management
 • arbetslöshet
 • arbetslösheten
 • styrelseuppdrag
 • anställning
 • headhuntas
 • rekryteras
 • söker folk
 • rekryterar
 • karriär
 • karriärvägar
 • hitta jobb
 • nätverk
 • chefstjänster
 • exekutiv