Gå direkt till innehåll

Customer Asset Management - Kunddriven affärsutveckling

Tid 23 November 2017 16:00 – 20:00

Plats Stockholm

De flesta företag skulle nog säga att de är kundfokuserade, men det är färre som har kvantifierat kopplingen mellan kundupplevelse och lönsamhet. Med 25 års erfarenhet av kunddriven verksamhetsutveckling berättar CFI Group om hur ditt företag kan gå från att vara kundfokuserat till att faktiskt driva utveckling och förverkliga åtgärder genom att optimera nyttan av data och kundinsikter.

Kategorier

Relaterat innehåll

Världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management

CFI Group erbjuder analyser, rådgivning och affärsutvecklingstjänster till företag och organisationer som vill öka värdet på sina kundrelationer, medarbetarrelationer och varumärken. Genom vetenskapliga metoder identifieras nyckeltal och förbättringsåtgärder som leder till ökad tillväxt och lönsamhet för CFI Group's klienter

CFI Group
Birger Jarlsgatan 41A
11145 Stockholm
Sverige