Gå direkt till innehåll
Årets vinnare av Fastighetsbarometern Kontor korades vid den årliga NKI-lunchen
Årets vinnare av Fastighetsbarometern Kontor korades vid den årliga NKI-lunchen

Pressmeddelande -

Ikano Bostad och Hufvudstaden har landets mest nöjda kontorshyresgäster

Ikano Bostad har Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster och bland storbolagen hamnar Hufvudstaden återigen i topp. Det visar Fastighetsbarometern Kontor som mäter hyresgästernas nöjdhet med lokaler, service och förvaltningskvalitet, som presenterades idag av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige.

I Fastighetsbarometern Kontor 2021 vinner Ikano Bostad med ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 91 och har därmed Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster. Storbolagslistan toppas även i år av Hufvudstaden som i 2021 års mätning når ett NKI på 86, 3 enheter högre än 2020. Ikano Bostad ökade sitt NKI med 5 enheter och vinner därmed även årets NKI-förbättring. Novi Real Estate ökade sitt NKI med 4 enheter, vilket var bästa NKI-förbättring bland storbolagen. Gemensamt för dessa bolag är att de jobbar mycket aktivt med de områden som starkast driver kundnöjdhet. Årets vinnare av Fastighetsbarometern Kontor beskriver framgångarna med dessa ord:

– Vi är verkligen glada och stolta över priset! Detta är ett gott kvitto på att vårt sätt att arbeta fungerar. Egen driftspersonal på plats och en lyhörd och involverande dialog gör att vi kan skapa en bra arbetsmiljö för våra hyresgäster. Det här är verkligen ett arbete som vi gör tillsammans, säger Fredrik Koos, kommersiell förvaltare, kontor och vårdboende.

– Jag vill framföra ett stort tack till våra kunder för det förtroende de visar oss år efter år. Vi ser det som ett bevis på att vår strävan, att leva upp till kundernas förväntan, är ett vinnande koncept, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden. Det är våra medarbetares gemensamma prestation som gör att vi lyckas leverera branschens bästa service. Vårt tydliga fokus att sätta kunden i centrum ger inte bara nöjda kunder utan också intern stolthet vilket gör jobbet ännu roligare. Undersökningen är viktig för att vi ska fortsätta utvecklas och bli en ännu bättre hyresvärd som stödjer våra kunders verksamhet.

Det sammanvägda Nöjd-Kund-Indexet steg i år med 1 enhet till 76 på en 100-gradig skala, vilket är det högsta uppmätta indexet sedan starten av Fastighetsbarometern 1997. Det som starkast driver kundnöjdheten i år är hyresgästens upplevelse av sin kontaktperson, lokalen och fastigheten som hyresgästen sitter i samt uppfattningen om informationen från hyresvärden.

– I år kan vi konstatera att kontorshyresgästernas nöjdhet ökar till den högsta nivån hittills uppmätt i Fastighetsbarometern. En starkt bidragande faktor till den högre kundnöjdheten är att hyresvärdarna upplevs som mer proaktiva gentemot sina hyresgäster. Det visar återigen på vikten av att vårda de personliga relationerna med hyresgästerna och att så tidigt möjligt lyckas fånga upp hyresgästernas behov, säger Fredrik Luttropp, projektansvarig för Fastighetsbarometern på CFI Group.

– Kundnöjdhet drivs av en god kommunikation och dialog mellan hyresvärd och hyresgäst. Behovet av dialog har varit särskilt viktigt under coronapandemin där vi ställts inför många nya situationer. Vi ser ett tydligt kvitto på att god kommunikation och service ger hög kundnöjdhet, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

För ytterligare information, kontakta

Fredrik Luttropp, projektansvarig CFI Group, 070-277 99 86

Anders Holmestig, VD Fastighetsägarna Sverige, 076-100 76 13

Ämnen

Kategorier


Fastighetsbarometern Kontor är Sveriges största nöjd-kund-undersökning för fastighetsägare och förvaltare av kontorslokaler. I årets undersökning har 3 200 hyresgäster intervjuats under augusti och september. Resultatet presenteras i form av ett index från 0-100. Totalt deltar 19 bolag i Fastighetsbarometern Kontor som genomförs årligen sedan 1997.

CFI Group är ett världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management. Med utgångspunkt i kunden som finansiell tillgång hjälper vi företag att skapa tillväxt och öka lönsamheten genom kunddriven affärsutveckling. Expertisområden är analys och verksamhetsrådgivning, där vi omvandlar kundinsikter till faktiska åtgärder hos företag.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar

Världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management

CFI Group erbjuder analyser, rådgivning och affärsutvecklingstjänster till företag och organisationer som vill öka värdet på sina kundrelationer, medarbetarrelationer och varumärken. Genom vetenskapliga metoder identifieras nyckeltal och förbättringsåtgärder som leder till ökad tillväxt och lönsamhet för CFI Group's klienter

CFI Group
Birger Jarlsgatan 41A
11145 Stockholm
Sverige