Gå direkt till innehåll
Kvarteret Giraffen i Kalmar står som vinnare med Sveriges nöjdaste köpcentrumhyresgäster
Kvarteret Giraffen i Kalmar står som vinnare med Sveriges nöjdaste köpcentrumhyresgäster

Pressmeddelande -

Kvarteret Giraffen har nöjdast köpcentrumhyresgäster

Kvarteret Giraffen i Kalmar har Sveriges nöjdaste köpcentrumhyresgäster. I toppen hittar vi även Väla Centrum i Helsingborg och Kongahälla Center i Kungälv. Det visar den årliga NKI-undersökningen Fastighetsbarometern Butik som presenterades idag av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige.

I år hade Kvarteret Giraffen i Kalmar ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 86 och vinner därmed Fastighetsbarometern Butik 2021. Martina Adolfsson, centrumchef på Kvarteret Giraffen, förklarar framgången med dessa ord:

– Helt Magiskt! Jag är så otroligt stolt över årets resultat, ett stort tack till alla våra hyresgäster, centrumledning och övriga som varit och är högst delaktiga i denna starka laginsats. För tre år sedan påbörjade vi tillsammans förändringsresan från ett köpcentrum till en mer levande mötesplats och det är väldigt roligt att redan nu få ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Det sammanvägda Nöjd-Kund-Indexet för Fastighetsbarometern Butik ökar med 2 enheter till ett betyg på 74 på en 100-gradig skala. Trots att pandemin har inneburit stora utmaningar för handel är alltså hyresgästerna mer nöjda med sitt köpcentrum än innan pandemin startade.

– I CFI Groups orsak-verkan analys blir det återigen tydligt att hyresgästernas uppfattning om centrumledningen har en mycket stor påverkan på nöjdheten. Gemensamt för de köpcentrum med höga NKI är att de har en mycket aktiv centrumledning som har en nära relation med sina hyresgäster, säger Fredrik Luttropp, projektansvarig för Fastighetsbarometern på CFI Group.

– Coronakrisen har tydligt visat att god kännedom om kundernas behov och att snabbt kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar varit avgörande för att stötta hyresgäster under en utmanande period. Det är bara möjligt genom en kontinuerlig dialog och kommunikation som är avgörande för att skapa nöjda kunder, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

För ytterligare information, kontakta

Fredrik Luttropp, projektansvarig CFI Group, 070-277 99 86

Anders Holmestig, VD Fastighetsägarna Sverige, 076-100 76 13

Ämnen

Kategorier


Fastighetsbarometern Butik mäter hur butikshyresgästerna upplever sitt köpcentrum och servicen från centrumledning och ägare, hur nöjda hyresgästerna är totalt sett samt hur lojala hyresgästerna är. I årets undersökning deltar 22 köpcentrum i olika storleksklass.

CFI Group är ett världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management. Med utgångspunkt i kunden som finansiell tillgång hjälper vi företag att skapa tillväxt och öka lönsamheten genom kunddriven affärsutveckling. Expertisområden är analys och verksamhetsrådgivning, där vi omvandlar kundinsikter till faktiska åtgärder hos företag.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar

Världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management

CFI Group erbjuder analyser, rådgivning och affärsutvecklingstjänster till företag och organisationer som vill öka värdet på sina kundrelationer, medarbetarrelationer och varumärken. Genom vetenskapliga metoder identifieras nyckeltal och förbättringsåtgärder som leder till ökad tillväxt och lönsamhet för CFI Group's klienter

CFI Group
Birger Jarlsgatan 41A
11145 Stockholm
Sverige