Gå direkt till innehåll
Årets vinnare av Fastighetsbarometern Kontor presenterades idag av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige
Årets vinnare av Fastighetsbarometern Kontor presenterades idag av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige

Pressmeddelande -

Pembroke och Hufvudstaden har landets mest nöjda kontorshyresgäster

Pembroke har Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster och bland storbolagen hamnar Hufvudstaden återigen i topp. Det visar Fastighetsbarometern Kontor som mäter hyresgästernas nöjdhet med lokaler, service och förvaltningskvalitet, som presenterades idag av CFI Group och Fastighetsägarna Sverige.

I Fastighetsbarometern Kontor 2020 vinner Pembroke med ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 90 och har därmed Sveriges nöjdaste kontorshyresgäster. Pembroke ökade sitt NKI med 5 enheter och vinner därmed även årets största NKI-förbättring. Storbolagslistan toppas även i år av Hufvudstaden som i 2020 års mätning når ett NKI på 83. Det var hård konkurrens i toppen av barometern, med 5 bolag som når ett NKI på 80 eller högre. Gemensamt för bolagen med höga NKI är att de jobbar mycket aktivt med de områden som starkast driver kundnöjdhet. Årets vinnare av Fastighetsbarometern Kontor beskriver framgångarna med dessa ord:

– Med hjälp av tidigare års undersökningar har vi finjusterat vår service och kommunikation för en ännu bättre hyresgästupplevelse. Vi strävar hela tiden efter att hitta nya sätt att underlätta våra hyresgästers vardag så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet. Under 2020 har vårt arbete präglats av ett fokus på hållbarhet, hälsa och säkerhet. Via vår hyresgästportal i fastigheten Mästerhuset har vi delat aktuell information samt utökat med tjänster som underlättar social distansering och arbete hemifrån. Tillsammans med våra engagerade team i fastigheterna har vi ett fortsatt fokus på en så smidig och sömlös hantering som möjligt av serviceärenden vilket är grunden till vårt fina resultat, säger Åsa Blomkvist, Kommersiell förvaltare på Pembroke.

– Vi är mycket stolta över vår placering i undersökningen. Vi ser det som ett bevis på att vårt fokus, att ha kunden i centrum, är ett vinnande koncept. Vårt engagemang och vår lyhördhet är något som placerar oss i topp i år igen och det visar att vi håller en hög servicenivå gentemot våra kunder oavsett konjunkturläge, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.

Det sammanvägda Nöjd-Kund-Indexet hamnar även i år på 75 på en 100-gradig skala, vilket är en tangering av det högst uppmätta indexet sedan starten av Fastighetsbarometern 1997. Det som starkast driver kundnöjdheten i år är hyresgästens upplevelse av sin kontaktperson, informationen från hyresvärden samt vad hyresgästen tycker om hyresvärdens miljöarbete.

– I årets undersökning kan vi konstatera att kontorshyresgästerna är ungefär lika nöjda med sin hyresvärd som tidigare. I mätningen noterar vi även att hyresgästerna har upplevt sin hyresvärd som mer proaktiv under Corona-pandemin än tidigare, vilket har varit en viktig faktor för den bibehållna nöjdheten. Det visar återigen på vikten av medarbetarnas kundförståelse och att vårda den personliga relationen med hyresgästerna, säger Fredrik Luttropp, projektansvarig för Fastighetsbarometern på CFI Group.

– Om det är något Corona-pandemin lärt oss är det vikten av personliga möten. Det är därför förmågan till personlig service är en så viktig drivkraft i kundnöjdheten. Det är också tydligt att en bra och kontinuerlig dialog mellan hyresvärd och hyresgäst är avgörande för möjligheten att skapa nöjda kunder, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

För ytterligare information, kontakta

Fredrik Luttropp, projektansvarig CFI Group, 070-277 99 86

Anders Holmestig, VD Fastighetsägarna Sverige, 076-100 76 13

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Fastighetsbarometern Kontor är Sveriges största nöjd-kund-undersökning för fastighetsägare och förvaltare av kontorslokaler. I årets undersökning har 3 700 hyresgäster intervjuats under augusti och september. Resultatet presenteras i form av ett index från 0-100. Totalt deltar 20 bolag i Fastighetsbarometern Kontor som genomförs årligen sedan 1997.

CFI Group är ett världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management. Med utgångspunkt i kunden som finansiell tillgång hjälper vi företag att skapa tillväxt och öka lönsamheten genom kunddriven affärsutveckling. Expertisområden är analys och verksamhetsrådgivning, där vi omvandlar kundinsikter till faktiska åtgärder hos företag.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar

Världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management

CFI Group erbjuder analyser, rådgivning och affärsutvecklingstjänster till företag och organisationer som vill öka värdet på sina kundrelationer, medarbetarrelationer och varumärken. Genom vetenskapliga metoder identifieras nyckeltal och förbättringsåtgärder som leder till ökad tillväxt och lönsamhet för CFI Group's klienter

CFI Group
Birger Jarlsgatan 41A
11145 Stockholm
Sverige