Gå direkt till innehåll
Väla Centrum har nöjdast köpcentrumhyresgäster - för tionde året i rad

Pressmeddelande -

Väla Centrum har nöjdast köpcentrumhyresgäster - för tionde året i rad

Väla Centrum har årets nöjdaste hyresgäster för köpcentrum. Det visar den årliga NKI-undersökningen Fastighetsbarometern Butik som presenterades igår av CFI Group, Fastighetsägarna Sverige och HUI Research.

För tionde året i rad är Väla Centrum i Helsingborg det köpcentrum som har nöjdast hyresgäster i Fastighetsbarometern Butik. Väla Centrum har ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 88, vilket är en ökning med två enheter sedan förra året. Niklas Blonér, centrumchef på Väla Centrum, förklarar framgången med dessa ord:

– Det känns verkligen helt fantastiskt att vinna förstapriset för 10:e året i rad. Det betyder oerhört mycket för oss i vårt arbete. Vår butikspersonal är vår viktigaste part och deras nöjdhet är bränslet i vårt arbete. Det ger oss kraft och energi att ständigt fortsätta utvecklingsarbetet och att aldrig vara helt nöjd. En sak är säker och det är att vi alltid måste fortsätta utveckla och förändras. Äkta passion för arbetet ger alltid utdelning. Vi satsar verkligen på att göra, att våga prova nytt och att vara kreativa. Att det lönar sig har vi fått ännu ett kvitto på med detta pris.

Det sammanvägda Nöjd-Kund-Indexet för Fastighetsbarometern Butik sjunker under 2017, där kundnöjdheten backar med tre enhet till ett betyg på 70 på en 100-gradig skala. Fastighetsbarometern Butik når med detta det hittills lägsta uppmätta indexet sedan 2011.

– Nedgångarna inom barometerns index kan till störst del förklaras av förändringar av deltagande centrum mot 2016. Samtidigt syns även en marginell nedgång inom de centrum som deltagit både i år och 2016 som i snitt backar med en enhet. Nedgången är trots detta långt ifrån allomfattande då flertalet centrum har erhållit starka NKI-förbättringar i år. Gemensamt för de centrum som ligger i topp i mätningen är att de aktivt jobbar med köpcentrumets image, marknadsföring och butiksutbud, samt att centrumledningen uppfattas som tillgängliga och affärsmässiga bland hyresgästerna, säger Magnus Johnson, projektansvarig för Fastighetsbarometern på CFI Group.

– Kundförståelse är utgångspunkten för att kunna anpassa sitt erbjudanden till hyresgästerna. Fastighetsbarometern Butik är ett bra verktyg för att kartlägga butikshyresgästernas nöjdhet och för att ge fastighetsägare kunskap om vilka områden som är viktigast att prioritera för att tillgodose hyresgästernas behov och önskemål, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

För ytterligare information, kontakta
Magnus Johnson, projektansvarig CFI Group, 073-587 55 96
Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige, 070-512 33 90


Fastighetsbarometern Butik mäter hur butikshyresgästerna upplever sitt köpcentrum och servicen från centrumledning och ägare, hur nöjda hyresgästerna är totalt sett samt hur lojala hyresgästerna är. I årets undersökning deltar 30 köpcentrum i olika storleksklass, utspridda över Sverige.

CFI Group är ett världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management. Med utgångspunkt i kunden som finansiell tillgång hjälper vi företag att skapa tillväxt och öka lönsamheten genom kunddriven affärsutveckling. Expertisområden är analys och verksamhetsrådgivning, där vi omvandlar kundinsikter till faktiska åtgärder hos företag.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade besluts-underlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Fastighetsbarometern Butik mäter hur butikshyresgästerna upplever sitt köpcentrum och servicen från centrumledning och ägare, hur nöjda hyresgästerna är totalt sett samt hur lojala hyresgästerna är. I årets undersökning deltar 30 köpcentrum i olika storleksklass, utspridda över Sverige.

CFI Group är ett världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management. Med utgångspunkt i kunden som finansiell tillgång hjälper vi företag att skapa tillväxt och öka lönsamheten genom kunddriven affärsutveckling. Expertisområden är analys och verksamhetsrådgivning, där vi omvandlar kundinsikter till faktiska åtgärder hos företag.

Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade besluts-underlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor.

Relaterat innehåll

Relaterade event

Världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management

CFI Group erbjuder analyser, rådgivning och affärsutvecklingstjänster till företag och organisationer som vill öka värdet på sina kundrelationer, medarbetarrelationer och varumärken. Genom vetenskapliga metoder identifieras nyckeltal och förbättringsåtgärder som leder till ökad tillväxt och lönsamhet för CFI Group's klienter

CFI Group
Birger Jarlsgatan 41A
11145 Stockholm
Sverige