Pressmeddelande -

Nya röster i radion

Sveriges Radio i Göteborg har gjort en kraftansträngning för att bli bättre på mångfald.

– Vi försöker tänka nytt när vi rekryterar folk eller tar in gäster till våra program, säger Karin Janson programchef för P1 och P2 i Göteborg.

Det var när Sveriges Radio gjorde en mätning av vilka som hörs i radion som det stod klart att medelålders svenska män fortfarande är märkbart överrepresenterade.

  Sveriges Radio i Göteborg har undersökt sig själva, både radioprogrammen man sänder och den egna redaktionen. Det man funnit är att många röster saknas i det stora utbudet. Dessutom visade det sig att reportrar och programledare hade i stort sett samma utbildning och liknande bakgrund.

 Sveriges Radio är en av tiotalet arbetsplatser i Västsverige som testat ett nytt verktyg för att förbättra mångfalden. Verktyget DIVE, Diversity Toolbox, är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som har som ett av sina mål att få svenska arbetsgivare att bli bättre på att bedriva strategiskt mångfaldsarbete.

 Sveriges Radio Göteborg har tidigare haft mångfaldsprojekt som inte nått hela vägen fram. Skillnaden nu är att frågorna finns med i det dagliga arbetet. Varje redaktion har fått bryta ner mångfaldsplanen och utforma egna mål och policys som kan följas upp. Ett program kan till exempel ha som mål att var femte person som hörs ska han en annan etnisk bakgrund än svensk. I ett annat program kan målet vara att rekrytera återkommande gäster med andra erfarenheter.

  – Det som varit väldigt bra för oss är att vi nu vet vad vi saknar. Sveriges Radio ska representera hela Sveriges befolkning och det har vi inte varit tillräckligt bra på, säger Karin Janson.

 En projektledare för strategisk rekrytering har tillsatts på SR Göteborg vilket tydligt märktes när en ny sommarredaktion på P3 sattes samman under våren.

– Det blev en annan blandning av personer med nya nätverk för oss, säger Karin Janson.

 Verktyget DIVE vägleder arbetsgivare, steg för steg, hur de genom ett strategiskt mångfaldsarbete kan nå sina verksamhetsmål. Oavsett om arbetsgivaren väljer att arbeta med jämställdhet, tillgänglighet, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, religion, trosuppfattningar eller etnicitet, tar DIVE ett helhetsgrepp utifrån organisationens behov.

 Bakom DIVE står bland andra Åsa Helg på Sverige 2000-institutet.

– Att inte jobba med mångfald är att slösa med resurserna. Fler perspektiv ger ökad kreativitet och fler idéer, säger hon.

 För mer information:

Åsa Helg Sverige 2000-Institutet, 0706-68 18 84, ah@sverige2000.se

Karin Janson Sveriges Radio i Göteborg, 031-83 75 85, karin.janson@sr.se

Högupplösta bilder kan hämtas på www.sverige2000.se

______________________________________________________________________________

Verktyget DIVE (Diversity Toolbox) innehåller två böcker och en CD-skiva och har testats på flera företag i Västsverige bl.a. CSN, EON, Gatubolaget, Göteborgs Energi, två enheter på Polisen i Göteborg, Polisen i Trollhättan, SDF Kärra Rödbo, Sensus, Statens Museer för Världskultur, Sveriges Radio, Volvo Lastvagnar och Volvo Penta. Bakom projektet står CFL (Centrum för Förändringsledning) och Sverige 2000-Institutet. Projektägare är Företagarna Västra Götaland. Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF)

Kategorier

  • arbetsliv
  • arbetsmarknaden
  • etnicitet
  • förändring
  • förändringsledning
  • jämställdhet
  • mångfald
  • utveckla regionens arbetsliv