Pressmeddelande -

Expert på fetmaoperationer öppnar ny klinik för att klara allt större efterfrågan

Omkring 300 viktoperationer redan första året. Det räknar CFTK, Centrum för Titthålskirurgi, med att kunna genomföra i de nya och topputrustade lokaler centralt i Stockholm där verksamheten nu utvidgas för att möta den stora efterfrågan på avancerad kirurgi.

När portarnas slås upp på Drottninggatan i Stockholm den 22 februari står tre topputrustade operationssalar och totalt tolv sängplatser klara att ta emot patienter från hela landet.

– Det känns väldigt tillfredsställande att kunna erbjuda fler människor hjälp att återfå både hälsa och möjligheter att leva livet fullt ut. Inte minst kvinnor som lyckats bli gravida efter en operation uttrycker enorm tacksamhet, säger docent Dag Arvidsson som grundade CFTK för fyra år sedan. Han är svensk pionjär på titthålstekniken (laparoskopi)och var också först i Sverige med att i stora volymer använda sig av den särskilda operationsmetod mot fetmaproblematik som kallas sleevemetoden.

–Vi har investerat mycket i ny utrustning för att kunna använda den absolut senaste tekniken och vara så effektiva som möjligt, fortsätter docent Dag Arvidsson.

Tidigare har verksamheten bedrivits på Nacka sjukhus. Flytten in till Drottninggatan innebär möjligheter att ta emot fler patienter. Patienterna kommer från hela landet och det centrala läget är därför betydelsefullt.

3oo operationer om året
Sedan starten 2006 har företagets kirurger genomfört omkring 500 fetmaoperationer med titthålskirurgi. Dag Arvidsson räknar med att man på den nya kliniken ska kunna ta emot omkring 300 patienter under året.

I Sverige görs totalt omkring 3 000 fetmaoperationer varje år, men behovet är mycket större. Experter bedömer att det finns behov av mellan 10 000 och 15 000 operationer årligen i Sverige. Köerna till landstingens operationer är långa.

För att möta behoven har CFTK nyanställt och nu finns tolv medarbetare, kirurger, sjuksköterskor och annan personal för omvårdnad och uppföljning av patienterna. Diskussioner om rekrytering av fler läkare pågår. I och med expansionen är CFTK en av de största privata klinikerna i landet för fetmakirurgi.

Särskild operationsmetod
Den metod för fetmakirurgi som framför allt används vid CFTK kallas sleevemetoden. Den innebär att omkring 75 procent av magsäcken tas bort och resten omformas till ett rör. Viktnedgången beror inte enbart på att magsäcken rymmer mindre mat. Den del som tas bort står också för en stor del av kroppens produktion av hungerhormonet ghrelin. Av de omkring 500 fetmaoperationer som hittills gjorts har 350 utförts med sleevemetoden och 150 med gastric bypass.

Utbildning av patienter
Varje patient får enkelrum med extra bekväma sängar med inbyggd massagefunktion, TV och internetuppkoppling på varje rum. De nya lokalerna ger inte bara plats för operationer och sjukvård utan även för den patientutbildning om hur man förändrar sin livsstil som följer med varje operation.

På sikt är planerna att CFTK ska expandera ytterligare. Att lokalerna blivit mer ändamålsenliga innebär att det kommer att finnas utrymme även för andra former av titthålskirurgi än den som rör fetma.

För mer information kontakta
Dag Arvidsson, docent, 0708-164 608 dag.arvidsson@cftk.se


Fakta Sleeve gastrectomy
Sleeve gastrectomy  innebär att omkring 75 procent av magsäcken tas bort och resten omformas till ett smalt rör, vilket ger samma viktminskning som gastric bypass. Patienten får en liten magsäck. Dessutom tas den del av magsäcken, som i stor utsträckning producerar hungerhormonet ghrelin, bort. Intresset för sleeve gastrectomy är stort i många länder.

Fakta fetma
Ungefär 900 000 personer i åldrarna 16 till 84 år i Sverige är feta – de har BMI 30 eller mer. Det är fler kvinnor (14 procent) än män (11 procent) som är feta. Fetma är vanligare bland personer med låg inkomst, kort utbildning och boende utanför storstäderna.

Centrum för Titthålskirurgi – CFTK
Drottninggatan 99
113 60 Stockholm
Telefon 08-32 62 20
www.cftk.se

 

 

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • fetmakirurgi
  • sleeve gastrectomy
  • viktminskning
  • överviktsoperation
  • fetma
  • titthålskirurgi

Kontakter

Ewa Börjesson

Presskontakt VD 072-164 70 88

Relaterade event