Pressmeddelande -

Kirurgi mest effektivt vid fetma

Kirurgi ger större viktnedgång vid fetma än konventionell behandling. Fetmarelaterad sjuklighet, som diabetes och högt blodtryck, minskar och patienternas livskvalitet förbättras, visar en ny översikt från det ansedda Cochrane-samarbetet.

Övervikt och fetma har alltmer blivit ett folkhälsoproblem med risk för följdsjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och förtida död. Kirurgi är i dag en etablerad metod för viktminskning när annan behandling inte gett önskat resultat. I Sverige görs idag flera tusen fetmaoperationer årligen.

Kirurgi bästa metoden
Cochrane-rapporten bygger på 26 studier om fetmakirurgi som gåtts igenom av en expertpanel. Man finner att:

• Kirurgi, oavsett metod, ger större viktnedgång än konventionell behandling redan från BMI 30.
• Kirurgi minskar förekomsten av fetmarelaterade sjukdomar som diabetes och högt blodtryck och ger ökad livskvalitet. (1)

De två kirurgiska metoder för behandling av fetma som rankas högst och som tycks ge en likvärdig viktminskning är gastric bypass och sleeve gastrectomy.

- Detta bekräftar att den strategi vi använt sedan två år är riktig. Dels använder vi den mer skonsamma sleeveoperationen, dels opererar vi utvalda patienter redan från BMI 30 innan fetman hunnit bli för omfattande, säger docent Dag Arvidsson, kirurg vid centrum för titthålskirurgi.

Sleeve gastrectomy innebär att omkring 75 procent av magsäcken tas bort och resten omformas till ett rör. Viktminskningen beror dock inte enbart på magen inte längre rymmer lika mycket mat. Eftersom den del av magsäcken som tas bort producerar en stor del av ett hungerhormon (ghrelin) minskar även aptiten. Centrum för titthålskirurgi införde sleeve gastrectomy redan 2007 och är den klinik i Sverige som har störst erfarenhet av operationsmetoden.

Gastric bypass är den vanligaste metoden och innebär att större delen av magsäcken kopplas ur. Även en del av tunntarmen kopplas bort vilket minskar näringsupptaget. Viktminskningen beror alltså på en kombination av att man inte kan äta lika mycket och minskat näringsupptag.
(1) Colquitt et al. Surgery for obesity. Cochran Database of Systematic Rewiews 2009, Issue 2.

Fakta Cochrane
Cochrane-samarbetet är ett fristående internationellt nätverk av läkare forskare, patienter och andra intresserade. Målet är att samarbeta, samla in, kritiskt värdera, sammanfatta och förmedla pålitlig information om effekterna av olika behandlingar och förebyggande åtgärder. En Cochrane-översikt är en systematisk översikt av studier som undersöker effekten av en viss behandling. Översikterna har ett mycket högt internationellt anseende.

För kontakt:
Docent Dag Arvidsson, Centrum för Titthålskirurgi, 0708-164608
e-post: dag.arvidsson@cftk.se

Centrum för Titthålskirurgi
Nacka närsjukhus
Lasarettsvägen 4
131 83 Nacka
08-32 62 20
www.cftk.se

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • fetmakirurgi
 • viktnedgång
 • cftk
 • gastric bypass
 • sleeve gastrectomy
 • bmi
 • fetma
 • titthålskirurgi
 • viktminskning
 • cochrane

Kontakter

Ewa Börjesson

Presskontakt VD 072-164 70 88

Relaterat innehåll

Relaterade event