Pressmeddelande -

Stockholms Läns Landsting förlänger driftsavtal med Logica

Logica, Sveriges största IT-tjänstföretag, har tecknat ett förnyat driftsavtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) för personalsystemet Heroma. Avtalet, som är en förlängning av ett mångårigt samarbete, omfattar servicedesk, applikationsdrift och serverdrift. Avtalet är tecknat för tre år med option till förlängning på ytterligare två år.

Heroma är ett personal- och löneadministrativt system som omfattar alla de processer som ingår i dagens HR-arbete. Från administration till planering och uppföljning, erbjuder Heroma ett effektivt och rollbaserat systemstöd som stödjer både den dagliga driften och det långsiktiga personaladministrativa arbetet. Idag används Heroma av cirka 60 kunder inom stat, kommun och landsting i Sverige.

Driften av Heroma är en väsentlig komponent vid planering av resurser i SLL:s verksamhet och måste vara tillgänglig nästan dygnet runt. Logica vann uppdraget i konkurrens med andra leverantörer.

- Vi är mycket glada över det fortsatta förtroende vi fått av SLL att ytterligare tre år ansvara för driften av personalsystemet Heroma, säger Fredrik Ahlstedt, ansvarig för offentlig sektor på Logica. Det är genom ett långsiktigt och nära samarbete som vi kan följa våra kunders utveckling och uppnå verklig affärsnytta genom de tjänster vi levererar. Vi ska nu tillsammans med SLL utveckla vårt åtagande så att vår driftleverans kan bli än mer effektiv och sammanhållen.


Om SLL
Stockholms läns landsting har bland annat ansvar för den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården samt kollektivtrafiken i Stockholms län. Landstinget omsätter cirka 70 miljarder kronor per år och har cirka 43 000 anställda i egna förvaltningar och bolag. Stora delar av vård- och trafikproduktionen utförs därutöver av kontrakterade entreprenörer.

Om Logica
Logica är ett ledande internationellt IT-tjänstföretag som skapar värde genom att integrera människor, affärer och IT. Vi har idag 39 000 medarbetare varav cirka 5 200 i Sverige. Vi erbjuder verksamhetsinriktade konsulttjänster, systemintegration och outsourcing till våra kunder runt om i världen som inkluderar många av Europas största företag och organisationer. Med långsiktiga samarbeten och djup verksamhetskunskap skapar vi innovativa lösningar för att möta våra kunders affärsbehov. Logica är noterat både på London-börsen och på Euronext i Amsterdam (LSE: LOG; Euronext: LOG). Mer information finns på www.logica.se

Presskontakter
Fredrik Ahlstedt, ansvarig för Public Sector Logica Sverige, tfn: +46 8 775 0518,
e-post: fredrik.ahlstedt@logica.com

Mats Nilsson Hahne, PR och information Logica Sverige, tfn: +46 (0) 733 980007,
e-post: mats.nilsson.hahne@logica.com

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Alexandra Kärnlund

Presskontakt PR och kommunikationsansvarig Extern kommunikation, mediekontakter +46 8 671 0662