Gå direkt till innehåll
Nu skickar Region Skåne BVC-journaler digitalt

Nyhet -

Nu skickar Region Skåne BVC-journaler digitalt

Region Skåne har nu börjat skicka sina BVC-journaler digitalt till alla de skolor som använder PMO i Region Skåne och i övriga landet. Den digitala överföringen innebär en väsentlig effektivisering av arbetet med att föra över journaler mellan BVC och skola när ett barn ska börja skolan.

Tidigare har hanteringen av BVC-journalerna hanterats manuellt av både BVC-sköterskan som skickat pappersjournalen per post och av skolsköterskan som tagit emot den och därefter fått skanna in den i PMO. Den nya rutinen med att skicka journaler digitalt mellan BVC och skola innebär en enorm tidsbesparing för alla berörda.

"Elektronisk journalöverföring av BVC-journaler är något som kommunerna i Skåne har längtat efter. Möjligheten att skicka journaler digitalt mellan skolor har ju funnits länge i PMO. Det känns väldigt bra att Region Skåne har valt att aktivera den här funktionen för att skicka BVC-journaler till skolorna", säger Gudrun Söderlind, produktchef för PMO.

"Detta ligger helt i linje med den nationella e-hälsovisionen och CGM:s egna ambitioner att digitalisera och effektivisera hälso- och sjukvårdens processer genom att minimera det manuella arbetet", fortsätter Gudrun.

Även VGR har börjat skicka BVC-journaler inom regionen, mellan AsynjaVisph och PMO.

Om PMO

PMO är CGM:s specialiserade produkt för verksamhetsområdena Primärvård, Elevhälsa och Barnhälsovård.

  • Drygt 250 av 290 kommuner samt 100 privata skolaktörer använder PMO för sin Elevhälsa
  • 8 landsting/regioner använder PMO för sin Barnhälsovård
  • 2 regioner samt 100 privata vårdgivare använder PMO för Primärvård.

Om CompuGroup Medical Sweden AB

CGM är ett världsledande globalt e-hälsobolag. Med en kundbas på ca 400 000 kunder arbetar vi med läkare, tandläkare, sjukhus, apotek och hälsonätverk i 40 länder.

Vi har 4 600 kvalificerade medarbetare som arbetar på våra kontor i 19 länder för att erbjuda de bästa lösningarna inom e-hälsa.

CGM har funnits på den svenska e-hälsomarknaden i mer än 25 år och levererar effektiva och säkra lösningar till såväl enskilda mottagningar som till kliniker, sjukhus, kommuner

samt landsting och regioner. Vi utvecklar våra produkter i nära samarbete med användarna med målsättningen att på ett användarvänligt och effektivt sätt stödja hela vårdkedjan.
Läs mer på CGM:s webbplats

Ämnen

Presskontakt

Eeva Vesander

Eeva Vesander

Presskontakt Marketing Manager +46 8 453 55 27

CompuGroup Medical är ledande leverantör av e-hälsolösningar för svensk hälso- och sjukvård

CGM är en internationell koncern inom området e-hälsa med cirka 5 600 medarbetare med lång och bred erfarenhet och kompetens inom områden som medicinsk informatik, teknisk arkitektur samt kunskap kring vårdverksamheternas egna processer. Vi finns representerade med kontor i 18 länder och en stor kundbas i 56 länder. Våra e-hälsolösningar stödjer verksamhetsbehoven inom hälso- och sjukvård, social service, rehabilitering, laboratorier, tandvård, företagshälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Vår övergripande vision ”Synchronizing healthcare” genomsyrar allt vårt arbete.

Compugroup Medical Sweden AB (CGM)
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden