Gå direkt till innehåll
TakeCare och CGM NLLview godkända för anslutning till NLL

Pressmeddelande -

TakeCare och CGM NLLview godkända för anslutning till NLL

CGMs journalsystem TakeCare med webbapplikationen CGM NLLview har som ett av de första vårdinformationssystemen på marknaden erhållit godkännande av E-hälsomyndigheten för läsåtkomst till Nationella läkemedelslistan. Tjänsten i TakeCare ska användas inom Region Stockholm och Region Gotland.

Anpassning av TakeCare till NLL (nationella läkemedelslistan) har pågått intensivt under senaste året i nära samarbete med Region Stockholm och Region Gotlands IT-arkitekter och specialister inom läkemedel och patientsäkerhet, för klinisk förankring. Detta med syftet att säkerställa ett system anpassat till vårdens behov och den nya lagen om nationella läkemedelslistan.

Projektet har drivits agilt i nära samarbete med Region Stockholm och Region Gotland samt med E-hälsomyndigheten. CGM valde en agil projektledningsmodell med täta demonstrationer till kund. Detta har gett oss som leverantör en unik möjlighet att leverera systemutvecklingen iterativt, där vår kund haft möjlighet att verifiera lösningen allt eftersom utvecklingen pågått. Arbetssättet har resulterat i en mycket snabb process för att utveckla systemet till att passa verksamheternas behov och skapa tidig nytta.

”Att CGMs produkter TakeCare och CGM NLLview nu är godkända för anslutning till NLL läsflöde, ger oss goda förutsättningar att gå vidare i den stegvisa anslutningsprocessen enligt den nya tidsplanen som riksdagen antagit", berättar Helinä Soras, produktägare och ansvarig för projektet, CGM Sverige.

Lagen om Nationella läkemedelslistan antogs av riksdagen 2018 med syfte att öka patientsäkerheten genom att ge en samlad översikt av patientens samtliga förskrivna och uthämtade läkemedel från vården och apoteken, oavsett var eller i vilket system läkemedlen förskrivits eller hämtats ut.

Mer info: Nationella läkemedelslistan • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

Ämnen

Kategorier


Om CompuGroup Medical Sweden AB (CGM)

CGM är en internationell koncern inom området e-hälsa med cirka 5 600 medarbetare med lång och bred erfarenhet och kompetens inom områden som medicinsk informatik, teknisk arkitektur samt kunskap kring vårdverksamheternas egna processer. Vi finns representerade med kontor i 18 länder och en stor kundbas i 56 länder. Våra e-hälsolösningar stödjer verksamhetsbehoven inom hälso- och sjukvård, social service, rehabilitering, laboratorier, tandvård, företagshälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Vår övergripande vision ”Synchronizing healthcare” genomsyrar allt vårt arbete.

Med vår långa erfarenhet, en stark internationell närvaro och en bred förankring på den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden kan vi leverera ett partnerskap i ett långsiktigt och ömsesidigt givande samarbete. Våra kommunikationstjänster och driftslösningar kompletterar de produkter vi utvecklar och bildar tillsammans en helhetslösning som vi som leverantör eftersträvar till våra kunder.

Kontakter

Anna Ekholm

Presskontakt Head of Marketing and Communications +46 708 322 109 CompuGroup Medical Sverige

CompuGroup Medical är ledande leverantör av e-hälsolösningar för svensk hälso- och sjukvård

CGM är en internationell koncern inom området e-hälsa med cirka 5 600 medarbetare med lång och bred erfarenhet och kompetens inom områden som medicinsk informatik, teknisk arkitektur samt kunskap kring vårdverksamheternas egna processer. Vi finns representerade med kontor i 18 länder och en stor kundbas i 56 länder. Våra e-hälsolösningar stödjer verksamhetsbehoven inom hälso- och sjukvård, social service, rehabilitering, laboratorier, tandvård, företagshälsovård, barnhälsovård och elevhälsa. Vår övergripande vision ”Synchronizing healthcare” genomsyrar allt vårt arbete.

Compugroup Medical Sweden AB (CGM)
Rättarvägen 3
169 68 Solna
Sweden