Gå direkt till innehåll

Kontakt

Johan Ek Weis

Johan Ek Weis

Projektledare Grafen 076-607 22 84
Anna Carlsson

Anna Carlsson

Projektledare, senior forskare PhD/MSc/MEd Trafiksäkerhet 070-594 3650
Klas Cullbrand

Klas Cullbrand

Innovationsledare Re:source samt gruppchef för Cirkulär ekonomi/Chamers Industriteknik Cirkulär ekonomi 0737-188669
Moheb Nayeri

Moheb Nayeri

Forskningsingenjör och projektledare 0733-69 20 29
Saamet Ekici

Saamet Ekici

Projektledare Cirkulär ekonomi 072-166 99 65
Karolina Kazmierczak

Karolina Kazmierczak

Project manager Cirkulär ekonomi +46768585592
Golaleh Ebrahimpur

Golaleh Ebrahimpur

VD, Chalmers Industriteknik 070-820 90 72
Paul Häyhänen

Paul Häyhänen

Director, Innovation and Project Management 072-396 3303
Jessica Wehner

Jessica Wehner

Forskare och projektledare Cirkulär ekonomi +46 (0)70- 842 55 96
Kristina Liljestrand

Kristina Liljestrand

Forskare och projektledare Cirkulär ekonomi + 46 (0)709-524231
Astrid Hedenström

Astrid Hedenström

Kommunikationsansvarig 076-611 74 99
Max Björkman

Max Björkman

Projektledare Cirkulär ekomomi 0703-78 16 71
Ingrid Nohlgren

Ingrid Nohlgren

Föreståndare f3 Centre samt Kansliet för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system +46 031 772 63 52
Golaleh Ebrahimpur

Golaleh Ebrahimpur

Presskontakt VD 0708-209072

Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för ett hållbart samhälle. Vi stärker svensk innovationsförmåga och nyttiggör forskning. Varje dag.

Koncernen Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för ett hållbart samhälle. Koncernen består av Stiftelsen Chalmers Industriteknik och tre dotterbolag: Boid, CIT Energy Management och CIT Industriell Energi.

Stiftelsen Chalmers Industriteknik grundades 1984 av Chalmers tekniska högskola med syfte att stärka svensk innovationsförmåga och nyttiggöra forskning. Som stiftelse saknar vi formell ägare och verksamheten grundas på stiftelsestadgarna. Stiftelsens uppdrag går ut på att, i samverkan med andra aktörer och med utgångspunkt i samhällsutmaningar och pågående forskning, identifiera, initiera och driva innovationsprojekt med stor potential att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Koncernen Chalmers Industriteknik har drygt 100 medarbetare, hälften med doktorsexamen, och omsätter årligen omkring 130 MSEK. VD är sedan 2016 Golaleh Ebrahimpur. Vi jobbar brett med innovationsledning och besitter djup teknisk kompetens inom organisationen samt i vårt gedigna nätverk av samarbetspartners.

I styrelsen finns representanter från såväl näringsliv som universitet. Koncernen har ledningssystem som är certifierade enligt kvalitet och miljö (ISO 9001 och ISO 14001). Tillsammans gör vi morgondagen redo för framtiden.

Chalmers Industriteknik
Sven Hultins plats 1
412 58 Göteborg
Sverige