Gå direkt till innehåll
Foto: Aqua Robur | Niklas Johansson, vd Aqua Robur, installerar systemet
Foto: Aqua Robur | Niklas Johansson, vd Aqua Robur, installerar systemet

Pressmeddelande -

Aqua Robur Technologies tar in 7,2 miljoner för vattenteknik som kan spåra 30 procent i dricksvattenspill

Vattnets väg från vattenreningsverket till kranen i hemmet är långt ifrån problemfri. Många kommuner i Sverige förlorar idag upp mot 10-30 procent dricksvatten årligen. Internationellt är siffran så hög som 60 procent i vissa länder. Gamla ledningsnät och svårigheten att spåra var det läcker är de största orsakerna. Bara i Göteborg finns det exempelvis över 1 700 km dricksvattenledningar. Det är dessa långa sträckningar som oftast ligger helt dolda i marken som hittills gjort det svårt att få en bra övervakning.

För Aqua Robur är lösningen en teknik som i realtid samlar in data kring parametrar så som flöde, tryck och temperatur på strategiska punkter i ledningsnätet. Det gör att ansvarig för vattenledningar direkt kan se om det finns något problem samt lokalisera var någonstans problemet finns. Installationen är enkel. Man fäster en liten turbin (en så kallad energy harverster) och sensorer på ledningen. En ny typ av trådlös sändare skickar sedan vidare informationen. Eftersom turbinen drivs runt av vattenflödet så är installationen dessutom självförsörjande på el och inga extra elkablar behöver dras fram till installationen. Om det börjar läcka i ledningen och vattentrycket sjunker så går det ett larm och ansvarig kan direkt se inom vilket område problemet ligger och sätta in lämplig åtgärd. I de flesta mellanstora till större kommuner skulle denna typen av övervakning årligen spara miljoner kronor i förlorat dricksvatten.

Nyemission på 7,2 miljoner hjälper Aqua Robur bli redo för marknaden

Under våren 2018 har Aqua Robur befunnit sig i en expansiv fas. Genom en nyligen avslutad nyemission har bolaget tagit in nytt kapital på 7,2 miljoner kronor. Bland investerarna finns Chalmers Ventures och Almi.

-Efter några kompletterande pilotinstallationer rör vi oss nu under året mot en bredare lansering av en marknadsredo produkt, säger Niklas Johansson, vd Aqua Robur.


Illustration: Aqua Robur  ||  Enheten med strömförsörjning och trådlös anslutning kan strategiskt placeras på utvalda mätpunkter.


Kundbehovet i centrum för produktutvecklingen

En flitig avstämning av kundernas behov har styrt produktutvecklingen som i sin tur möjliggjort förbättrade funktioner. Bland annat har många efterfrågat att kunna implementera data från sensorerna direkt in i deras befintliga system. Något som Aqua Robur nu kommer kunna leverera.

-Genom grundliga pilottest ute i kommuner och testmiljöer har vi löpande stämt av vilka behov de offentliga aktörerna som ansvarar för dricksvatten har, fortsätter Niklas. Ett resultat av detta är att vi kan erbjuda kompabilitet mot exempelvis befintliga system och integrationer så all data finns smidigt på en plats.


Ny vattenteknik kom in på ett bananskal

Bolaget startade 2015 i form av ett projekt inom Chalmers Ventures encubationsprogram i samarbete med Chalmers Entreprenörskola. Sedan gick bolaget vidare inom inkubatorn och landade i Chalmers Ventures Accelerator. Under resans gång så bytte bolaget inriktning av tekniklösning.

- Den första tekniken vi jobbade med såg lite annorlunda ut, minns Niklas. När vi sedan var ute hos kunder så såg vi ett annat större behov och resultatet blev den tjänst och produkt vi har idag.

Uppgraderingsvänlighet säkerställer kvalitet i framtiden

Systemets delar kan bytas ut eller kompletteras på ett enkelt sätt vilket ger möjlighet att uppgradera funktionalitet. Framtida uppgraderingar i mjukvara eller sensorer kan då fånga upp exempelvis turbilitet – grumligheten i vatten – eller andra viktiga mätvärden.

-Vi ser hur detta drastiskt kan förbättra både säkerheten i övervakningen men också garantera en bra vattenkvalitet för alla människor som är beroende av rent dricksvatten, menar Niklas. Ett modernt vattenledningssystem måste kunna erbjuda både säkerhet mot läckage samt mäta av vattnets kvalitet.

Kontakt

Niklas Johansson
Vd, Aqua Robur Technologies

niklas.johansson@aquarobur.com

+ 46 709 72 46 69

aquarobur.se

Tobias Elmquist
Investment Manager, Chalmers Ventures

tobias@chalmersventures.com

+46 706 47 91 64

////////////////////////////////////////////////////

PRODUKTEN

Bild: Aqua Robur  ||  Produkten The Fenix Hub har ett inbyggt energisystem som genom turbinen tar en liten del av energin i vattnet och lagrar som strömförsörjning till enheten. Eftersom systemet blir oberoende av strömmatning kan produkten placeras på strategiskt viktiga platser i ledningsnätet.

------

INSTALLATION

Bild: Aqua Robur  ||  Installationen görs i en brunn som gör det enkelt att underhålla och uppgradera systemet.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Chalmers Ventures har 15 års erfarenhet av att sammanföra idégivare med drivna entreprenörer, och stötta team som vill ta sin teknikbaserade affärsidé och skapa ett globalt företag.

Vi erbjuder expertcoaching, ett stort nätverk och finansiering. Rankad som bästa nordiska universitetsdrivna inkubator av UBI Global, 3:a inom EU och 12:a i världen.

Chalmers Ventures finns i Göteborg på Vera Sandbergs Allé 8 och Stena Center, och är ett helägt dotterbolag till Chalmers Tekniska Högskola.

Kontakter

Jonas Sandwall

Jonas Sandwall

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef PR och marknadsfrågor +46 (0) 735 31 66 56

Välkommen till Nordens ledande inkubator och accelerator

Om du har en teknikbaserad affärsidé kan du få hjälp genom expertcoachning, tillgång till ett stort nätverk och finansiering. Välkommen till vår värld.

Chalmers Ventures AB
Vera Sandbergs Allé 8
412 96 Göteborg
Sverige