Gå direkt till innehåll
Aquammodate och PHILOS inleder ett partnerskap
Aquammodate och PHILOS inleder ett partnerskap

Pressmeddelande -

Aquammodate inleder partnerskap med PHILOS för att skala upp membranproduktion

Pressmeddelande från Chalmers Ventures portföljbolag Aquammodate

(In Swedish & English)

///

Aquammodate & PHILOS inleder ett partnerskap för att arbeta mot membranproduktion i pilotskala samt kommersialisering.

"Det har varit ett absolut nöje att lära känna Dr.Kim och teamet under hösten. Vi är alla väldigt glada och ser fram emot vårt samarbete och att ha en så erfaren partner ombord.” – Nima Ahmadyan, affärsutvecklare Aquammodate.

Aquammodate utvecklar en kostnadseffektiv biomimetisk membranteknologi som är anpassad för enkel implementering i befintliga vattenreningssystem och processer.

Deras egenutvecklade/patentsökta teknologi är en vattenreningsprocess baserad på reningskapslar som efterliknar den finaste vattenrening som finns i naturen. Användandet av reningskapslar kommer avsevärt att öka energieffektiviteten för reningen samtidigt som selektiviteten för vatten bibehålls, vilket resulterar i fördelar som lägre kostnader och mindre utsläpp.

"Jag är entusiastisk över att samarbeta med Aquammodate eftersom vi båda är kreativa och har ett innovativt tänkande. Våra decennier av erfarenhet av membranforskning och kommersialisering, tillsammans med Aquammodates banbrytande biomimetiska teknologi, kommer utan tvekan att förändra avsaltningsindustrin. Jag är verkligen exalterad över synergierna vi kommer att kunna generera samtidigt som vi höjer varandra.” - Jeong-Hak Kim, Vd PHILOS

PHILOS är experter inom membrantillverkning och reningsprocesser och har omfattande kunskap och erfarenhet av att utveckla nya membranteknologier från laboratorieskala via pilot och hela vägen till industriell skala.

"Vi är glada över att nu dra igång utvecklingen tillsammans genom detta partnerskap som kommer att påskynda resan mot vårt uppdrag att på ett hållbart sätt leverera rent vatten samt näringsämnen, metaller och andra värdefulla komponenter från tillgängligt vatten. “ – Simon Isaksson, Vd Aquammodate.

Kontakt
Nima Ahmadyan - nima.ahmadyan@aquammodate.com
+46(0)736 40 88 54

///


ENGLISH

Aquammodate partners with PHILOS to scale membrane production

Aquammodate & PHILOS officially initiate a partnership to work towards pilot-scale membrane production and commercialization.

“It’s been an absolute pleasure getting to know Dr.Kim and the team during the fall. We are all very excited and look forward to all that we can achieve together and to have such an experienced partner on board.” – Nima Ahmadyan, Business Developer Aquammodate.

Aquammodate is developing a cost-effective biomimetic membrane technology targeting easy implementation into existing water filtration systems and processes.

Their proprietary/patent-pending technology is a water purification process based on purification capsules that mimic the finest water purification found in nature. The addition of purification capsules will significantly increase the energy efficiency of purification while maintaining the selectivity for water, resulting in benefits such as lower costs and emission reductions.

"I'm enthusiastic to be partnering with Aquammodate because we're both creative and have innovative thinking. Our decades of experience in membrane research and commercialization, together with Aquammodate's cutting-edge biomimetic technology, will undoubtedly change the desalination industry. I'm really excited about the synergy we'll be able to generate while simultaneously raising each other's pride.”  Jeong-Hak Kim, CEO PHILOS

PHILOS are experts within the membrane manufacturing and purification field and have extensive know-how and experience in developing new membrane technologies from lab scale through pilot and all the way to industrial scale.

“We are excited to start the development together and we are certain that this partnership will accelerate our journey towards our mission to sustainably supply clean water as well as nutrients, metals, and other valuable components from available water. “ – Simon Isaksson, CEO Aquammodate.


Contact
Nima Ahmadyan - nima.ahmadyan@aquammodate.com
+46(0)736 40 88 54

Ämnen

Kategorier

Regioner


Chalmers Ventures har 15 års erfarenhet av att sammanföra idégivare med drivna entreprenörer, och stötta team som vill ta sin teknikbaserade affärsidé och skapa ett globalt företag.

Vi erbjuder expertcoaching, ett stort nätverk och finansiering. Rankad som den bästa nordiska universitetsdrivna inkubatorn av UBI Global och som topp tio i världen.

Chalmers Ventures finns i Göteborg och är ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

Kontakter

Jonas Sandwall

Jonas Sandwall

Presskontakt Kommunikations- och marknadschef PR och marknadsfrågor +46 (0) 735 31 66 56

Välkommen till Nordens ledande inkubator och accelerator

Om du har en teknikbaserad affärsidé kan du få hjälp genom expertcoachning, tillgång till ett stort nätverk och finansiering. Välkommen till vår värld.

Chalmers Ventures AB
Vera Sandbergs Allé 8
412 96 Göteborg
Sverige