Ingenjörer och arkitekter ritar vackert

Tid 23 Maj 2006 16:00 – 16:00

Plats Chalmers tekniska högskola

Den 12 maj avgjordes studenttävlingen där arkitekter och ingenjörer skall samarbeta för att visa att man kan bygga vackert, funktionellt och miljöanpassat. Tävlingen drivs i samarbete mellan Norges Tekniske och Naturvitenskaplige Universitet och Chalmers om en miljöanpassad förskola i stadsdelen Lunden i Göteborg. Samtliga svenska förslag finns utställda på A-gården, Sven Hultins gata 6 till och med den 24 maj. Tyvärr är de norska förslagen inte med, men en rapport om hela tävlingen kommer att sammanställas. Den 23 maj kl 16.00 på A-gården i A-huset, Sven Hultins gata 6, kommer eleverna att göra en kort presentation av förslagen och vara tillgängliga för intervjuer mm. Presentationen sker på engelska. Mer information: Michael Edén, Arkitektur, Chalmers, 412 96 Göteborg. Tel 031 – 772 2335. E-post: eden@chalmers.se Tävlingen genomförs för andra gången. Den är resultatet av en donation till Chalmers från arkitekt Hans Eek. Han mottog Göteborgs Stads internationella miljöpris år 2003 för sitt långvariga arbete med energieffektivt byggande. Eek donerade hälften av sin prissumma till Chalmers för en tävling där arkitekter och ingenjörer skall samarbeta för att visa att man kan bygga vackert, funktionellt och miljöanpassat. Alltför länge har samverkan i byggutbildningen mellan ingenjörer och arkitekter varit svag, och speciellt om man vill åstadkomma miljöanpassat byggande måste samverkan etableras, redan under studietiden. Det fick i sin tur fått den Norske Husbanken att göra en motsvarande donation till Norges Naturvitenskaplige og Tekniske Universitet i Trondheim, där en liknande kurs genomförs. Så donationerna har resulterat i samarbete inte bara inom Chalmers utan också mellan Chalmers och NTNU. Norska studenter tävlar på samma tomt. Tävlingarna bedöms av en gemensam jury, som korar vinnare i den svenska respektive norska högskolan. Två svenska och tre norska pris delades ut. De svenska vinnarna är: 1:a pris, 15000 kr gick till förslaget ”Imagination test” författat av Sylwia Nyga, Arkitektur Marta Mangiarotti, Arkitektur Kajsa Flodberg, Väg och vatten 2:a pris, 10000 kr gick till förslaget ”Up & Down the Street” författat av Jeanne Saucier, Arkitektur Lien Nauwelaerts, Arkitektur Carl Martin, Väg och vatten Juryn bestod av Arkitekt Stefan Wallner, Göteborg Professor Anker Nielsen, Göteborg Arkitekt Anne Gunnersghaug Lien, Trondheim Direktör Solveig Kornstad, Husbanken, Trondheim. Valet av tomt för tävlingen har skett i samråd med Göteborgs Lokalsekretariat. Lärare från Chalmers Professor Michael Edén Arkitektur, Professor Jan Gustén, Installationsteknik, Arkitekt Barbara Rubino, Arkitektur Forskarassisten Agela Sasic, Byggnadsfysik Lärare från NTNU Professor Anne Grete Hestnes, Arkitektur, Trondheim Professor Per Monsen, Arkitektur

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95

Relaterat innehåll