Pressmeddelande -

25 Miljoner till Owe Orwar för forskning i gränsöverskridande nanoteknologi

Owe Orwar, professor i fysikalisk kemi på Chalmers får 25 miljoner kronor i forskningsbidrag från det europeiska forskningsrådet, ERC. Utlysningen gäller tvärvetenskap för seniora forskare och Orwar får pengarna till ett program i nanovetenskap med titeln "Soft-Matter Nanotechnology to Create Artificial Lifeforms".

- Först och främst ser jag inte detta som ett personligt pris. Det är ett pris till forskargruppen och de fantastiska studenter från alla jordens hörn som med energi och entusiasm bidrar till att vi kan göra intressant vetenskap, säger Owe Orwar

Forskningsprogrammet handlar om komplex kontroll av mjuka material på nanoskala. Det är en kombination av kemi, fysik, och biologi som kommer att leda till nya teknologier baserade på cell-imiterande funktioner - till exempel kemotaxi som är kontrollerad förflyttning av material drivna av en koncentrationsgradient, nya displaymaterial, nanosensorik, nanorobotik och mycket mer.

- Det finns hur många möjligheter som helst. En annan viktig del av programmet handlar om att bättre kunna förstå hur kemiska reaktioner sker i cellmiljöer genom mikrofluidik-kontrollerade geometri- och topologi-operationer i cell-liknande system, säger Owe Orwar.

Han poängterar att anlaget från ERC också är ett erkännande till alla nationella och internationella samarbetspartners och de som tidigare stöttat forskningen, framför allt Stiftelsen för strategisk forskning, men även Vetenskapsrådet, National Institute of Health (USA) och EU.

- Det är dessutom ett pris till Chalmers. Stödet från förre rektorn Jan-Eric Sundgren, och nuvarande rektorn Karin Markides har varit enastående. Likaså är stödet från professor Bengt Kasemo på fysik djupt uppskattat, säger Owe Orwar.

Den prestigefulla utlysningen från ERC riktas till väl etablerade, ledande forskare. Medelåldern bland de sökande var 51 år. Owe Orwar tillhör med sina 44 år de yngsta i skaran som får det prestigefyllda anslaget. Totalt delar ERC ut 542 miljoner Euro bland de 2167 ansökningar som inkom. Orwar var enda svensk som fick anslag inom området tvärvetenskap med en poäng av 7.25 av 8 möjliga.

- Institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap, MC2, och renrummet har varit en förutsättning för att lyckas. Ledningen på kemi med Krister Holmberg i spetsen och alla kollegor på kemi och biovetenskap har varit ytterligare en viktig faktor bakom framgången. Arbetsmiljön är nära nog ideal för att kunna lyckas med den här typen av vetenskap, säger Owe Orwar.

Kontakt och mer information:
Owe Orwar, tel 031 -772 3060
orwar@chembio.chalmers.se


Orwar har tidigare startat två bioteknikföretag, Cellectricon och Nanoxis, och ett tredje är på gång. Han tror att det aktuella EU-finansierade programmet tillsammans med ett SSF-finansierat projekt kommer att leda till att ytterligare ett par bolag startar.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg

_______________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95