Pressmeddelande -

Allians Chalmers/KTH ger position på världsmarknaden

En strategisk allians mellan de tekniska högskolorna KTH och Chalmers skulle kunna bli ett nytt sätt att möta de allt större förväntningarna på universiteten, menar en färsk rapport från SISTER, som i fredags presenterades för utbildningsminister Tomas Östros. Den starka fordonsforskningen lyfts fram liksom möjligheterna till utbildning på hög och internationell nivå. Rapporten presenterar bakgrunder, internationella jämförelser och konkreta förslag på vägar framåt. SISTER:s analys av kunskapssamhällets globala trender och den europeiska harmoniseringen av universitetssektorn ställer de ledande tekniska högskolorna inför reella val: Antingen anpassa sig till de nya betingelserna eller sjunka ned i nationell medelmåttighet. Utbildning först och främst En strategisk allians mellan KTH och Chalmers bör initialt ha följanden huvudsyften: - samarbeta i utbildningsprogram på högre nivåer för att höja andelen master- och forskarstudenter - skapa en gemensam internationell profil för att positionera sig på världsmarknaden för teknisk utbildning - samverka med svenska storföretag med verksamhet i utvecklingsländer Vi är rustade - Den internationella strukturomvandlingen inom utbildning och forskning kommer att fortsätta i allt högre takt. För oss som leder två av Sveriges främsta tekniska högskolor är vägvalet klart: KTH och Chalmers måste framgångsrikt anpassa sig till de nya betingelserna och vi är väl rustade att göra det. Med vår strategiska allians kommer vi även i framtiden att kunna mäta oss med de bästa tekniska högskolorna i världen. Vi är också övertygade om att en utveckling som för fram Sveriges högskolor i den främsta utbildnings- och forskningsfronten är absolut nödvändig för att hålla kvar Sveriges viktigaste industrier i landet, säger Anders Flodström och Jan-Eric Sundgren. Fordonsforskning först? Utredningen lyfter särskilt fram fordonsforskningen. Redan stark på båda högskolorna föreslår man att den skulle kunna vara ett första steg i en strategisk allians på forskningsområdet. Rektorerna Anders Flodström, KTH, och Jan-Eric Sundgren, Chalmers, beställde rapporten från SISTER i maj 2004. Ladda ner rapporten på www.sister.nu/pub/wp.html Kontaktpersoner: Olle Blomqvist, informationsdirektör KTH, Tel: 08 - 790 81 89 Bodil Vesterlund, informationsdirektör Chalmers, Tel: 031 - 772 25 48 Enrico Deiaco, verkställande direktör SISTER, Tel: 08 - 545 252 62, Mobil: 070 - 626 44 73 Av: Bodil Vesterlund Tingsby

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95