Pressmeddelande -

Chalmers årsredovisning 2005

Chalmers årsredovisning 2005 är nu klar och kan beställas via e-post info@chalmers.se Upplägget av årsredovisningen är delvis nytt för i år, både avseende innehåll och utseende. Syftet är att göra årsredovisningen mer attraktiv och tillgänglig för en bredare målgrupp. - Vi vill lyfta kommunikationen i årsredovisningen och har jobbat efter ett lite modernare manér, med intervjuer, teman, bilder och symboler i en ny layout, säger Ulla Regestad, projektledare för Chalmers årsredovisning. Vissa tunga avsnitt lyfts i den nya formgivningen fram med ett introduktionsuppslag. Årets forskningstema är mikro- och nanoteknologi. Bildtemat med händer ska symbolisera människan bakom tekniken, samverkan, mångfald och jämlikhet. - Vår ambition har varit att förflytta årsredovisningen på en skala från fakta till känsla, och då mer åt känsla-hållet, utan att för den skull tappa i vederhäftighet, säger Ulla Regestad. Årsredovisningen finns också som pdf på: www.chalmers.se/sections/om_chalmers/arsredovisning Engelsk version av årsredovisningen kommer i slutet av maj. Kontakt: Ulla Regestad E-post: ulla.regestad@chalmers.se Tel: 031-772 2719, 070-308 8899 Informationsavdelningen SE-412 96 Göteborg www.chalmers.se -- Jorun Fahle Tel:+46 (0)31-772 25 56 jorun.fahle@chalmers.se Informationsavdelningen, Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg Public Relations and Press Office, Chalmers University of Technology, SE-412 96 Göteborg, Sweden www.chalmers.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

_______________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95