Pressmeddelande -

Får vi se odlat kött i butik?

Muskelceller som växer på en polymerisk mikrosfär. Foto: Patric Wallin

PRESSINBJUDAN:
Möt världens samlade expertis inom området odlat kött den 2 september. De ger besked om läget, utmaningar och olika framtidsscenarier.

Hållbarheten i mänsklighetens köttkonsumtion ifrågasätts allt oftare. Köttproduktion tar stora arealer i anspråk och genererar stora mängder växthusgaser. Behovet av kött ökar snabbare än jordens befolkning växer; ju bättre ekonomi, desto mer kött tenderar människor att äta. Djuretiska frågor debatteras också livligt.

Alternativen till dagens köttkonsumtion röner därför allt större intresse. En möjlighet är att odla kött i bioreaktorer från animaliska muskelceller. Konceptet in vitro meat fick fart under 1990-talet, i samband med framväxten av forskningsområdet tissue engineering. Idag sker tidig forskning på ett antal universitet världen över. Ännu har ingen lyckats odla kött för allmän konsumtion, men de senaste rapporterna talar om att det kan ske inom en snar framtid.

Förutom de vetenskapliga, tekniska och ekonomiska aspekterna reser utvecklingen en mängd frågor av miljömässig, social och etisk karaktär. Forskare från olika discipliner behöver mötas för att ta sig an dem tillsammans. Samtidigt är dagens forskning kring odlat kött småskalig, splittrad och sparsamt finansierad. Därför har Chalmers tagit initiativ till en internationell workshop som i tre dagar samlar världens expertis på området: ESF Exploratory Workshop: In vitro meat: Possibilities and Realities for an Alternative Future Meat Source, 31 aug-2 sep.


Inbjudan till presskonferens
Resultatet av workshopen kommer att presenteras under en längre presskonferens. Efter presskonferensen finns möjlighet att göra enskilda intervjuer med ett antal internationella forskare. Ambitionen är att ge media:    • En sammanfattning av läget inom forskningsområdet in vitro-kött
    • Besked om vilka vägval forskningen står inför, vilka vägar som är att föredra och viktiga problem som behöver angripas
    • Olika scenarier för utvecklingen inom odlat köttTid och plats: Fredag 2 sep, kl 14-15, Hindåsgården Konferens & Spa, Ivar Bergers väg 2, 430 63 Hindås, 35 km öster om Göteborg

För bästa planering och service ber vi att du som journalist i all enkelhet anmäler dig senast måndag 29 augusti, via följande länk.

http://www.chalmers.se/en/news/presscontact/Pages/Press-conference---In-Vitro-Meat-2-sep-2011.aspx

Mer information:
Om odlat kött:
http://en.wikipedia.org/wiki/In_vitro_meat

Länk till workshopens hemsida, program och deltagarlista:
http://www.esf.org/activities/exploratory-workshops/workshops-list/workshops-detail.html?ew=10801

 För ytterligare information, kontakta:
Christian Borg, pressansvarig Chalmers, 031-772 33 95, christian.borg@chalmers.se
Julie Gold, universitetslektor, biologisk fysik, Chalmers, julie.gold@chalmers.se
Stellan Welin, professor bioteknik, kultur och samhälle, Linköpings universitet, stellan.welin@liu.se
Patric Wallin, doktorand biologisk fysik, Chalmers, wallinp@chalmers.se 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Vetenskap, teknik

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

Kontakter

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95

Relaterat innehåll