Pressmeddelande -

Fortsatt företagssatsning på logistikforskning i Göteborg

Företagen bakom Logistik och Transport Stiftelsen LTS satsar nu ytterligare en period på logistik- och transportforskning i Göteborg. Ett avtal på tio miljoner ska säkra forskning och kunskapsuppbyggnad under den närmaste femårsperioden. Av dessa 10 miljoner kommer fem från Volvo Logistics. Dessutom satsar Schenker ytterligare fem miljoner. Pengarna stöder en professur i logistik och en i integrerade transportsystem, inrättade på Chalmers år 2000 i samband med den första omgången pengar. Dessutom stöds en professur i transporträtt på Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Företagen och forskarna samlades vid en pressträff den 11 maj i samband med Logistik- och transportmässan i Göteborg. - Göteborgsregionen är på stark framväxt och har rollen av Norra Europas internationella logistikcentrum. Det är oerhört viktigt att företagen också stöttar kunskapsuppbyggnaden i regionen, säger Bengt Wennerberg, vd i Logistik och Transport Stiftelsen LTS. Jan-Eric Sundgren, rektor på Chalmers, är mycket nöjd. - Vi har redan tidigare haft ett långvarigt samarbete med Handelshögskolan och inom regionen, men det finns mer potential. Det här ger också skjuts åt ett utvecklingsarbete som vi nyss påbörjat tillsammans med Göteborgs universitet, näringslivet och Västra Götalandsregionen där vi tar ytterligare ett steg i höst, säger Jan-Eric Sundgren. Bättre koppling mellan producenter och transportörer behövs Genom att finansieringen går via Logistik och Transport Stiftelsen garanteras högskolorna en ganska stor frihet. Mats Johansson, professor i logistik på Chalmers, innehar en av de två professurerna. - Det ger oss möjlighet att utveckla helt nya områden och även att göra saker som är svåra att åstadkomma med vanlig forskningsfinansiering, till exempel starta verksamhet där det just då inte finns andra medel, säger Mats Johansson. - För framtiden finns i grova drag tre områden vi vill ta oss an: transportsystemets resursutnyttjande och kostnader, logistiksystemets miljöprestanda och att öka logistiksystemets förmåga till högre flexibilitet och leveransförmåga för transportköparna. Inom det sista området är en angelägen del att effektivare koppla transportsystemet som levererar varan med planerings- och styrsystemet hos producenterna av varan. Med hjälp av smart IT kan man komma mycket längre där. Godsets kollektivtrafik Kenth Lumsden har professuren i integrerade transportsystem på Chalmers. - Vi forskare vill ju syssla med det som kommer i nästa steg. Inom logistik och transport är faktiskt företagen vårt labb, och det bygger på nära samarbete om det ska fungera. - Synen på godstransporter skulle vi vilja förändra och tala mer om "godsets kollektivtrafik" - precis som alla är eniga om att det är effektivt för persontransporter skulle det fungera även för gods, inte minst i städer. Mätning för miljön Magnus Blinge, forskare i miljölogistik på Chalmers, presenterar en annan intressant utmaning. Mycket av miljölogistiken handlar om mätmetodik. - Inför framtiden kommer det att bli allt mer aktuellt med frågan om vem som äger ansvaret för problemet med utsläpp. Om till exempel en Stenabåt är full med både gods och personer, hur mycket ska då betalas i utsläppskostnad? Och vem äger problemet? Det är en inte helt lätt uppgift att räkna på. Bakom Logistik och Transport Stiftelsen LTS finns ett stort antal företag och organisationer. Läs mer om LTS>> http://www.businessregion.se/huvudmeny/branschkluster/logistiktransport/ logistikochtransportstiftelsenlts/verksamhetsplanlts.4.4d2ad09a108e7eaa80c800025204.html Institutionen för logistik och transport, Chalmers>> http://www.chalmers.se/tme/SV/avdelningar/logistik-och-transport Bild finns att ladda ned för media här>> http://chalmersnyheter.chalmers.se/bildermedia/bildspel.jsp?article=7065&category=212 Mer information: Bengt Wennerberg, vd Logistik och Transport Stiftelsen LTS Tel 031-61 24 11, 0706-01 32 25 bengt.wennerberg@brg.goteborg.se Kontakt Chalmers: Sofie Hebrand, Chalmers informationsavdelning Tel 031-772 84 64, 0736-79 35 90 sofie.hebrand@chalmers.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Västra Götaland

_______________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95