Pressmeddelande -

Framtidstro bland studenter och företag på CHARM 10-11 februari

På tisdag, 10 februari, möts studenter och företagare på CHARM, Chalmers Studentkårs arbetsmarknadsdagar som är Sveriges och ett av Europas största studentarrangemang i sitt slag. Framtidstron och framåtandan är påtaglig bland studenterna som arrangerar dagarna. Trots det bistra läget på arbetsmarknaden är intresset stort bland företagen för CHARM. I år kommer drygt hundra utställare. Syftet med arbetsmarkandsdagarna är att skapa personliga kontakter mellan studenterna på Chalmers och företagsvärlden. - Genom vår stora forskningsanläggning i Mölndal har vi haft ett kontinuerligt bra utbyte med Chalmers där CHARM utgör en viktig del, säger Camilla Larsen på AstraZeneca. Det är ett bra sätt att nå välutbildade studenter och evenemanget håller mycket hög kvalité. Anna Grandin på IKEA delar samma uppfattning: Vi gör vårt första CHARM, men vi ser ett CHARM-deltagande som ett ypperligt sätt att komma i kontakt med teknologer och ser fram emot att besöka en av Sveriges mest välrenommerade arbetsmarknadsdagar. Chalmers Studentkårs arbetsmarknadsdagar arrangeras helt av studenter. En kommitté med 17 medlemmar leds av en projektledare. Under själva mässan engageras ungefär 200 studenter som hjälper de drygt 100 företagen tillrätta. Stolt över kvalité - Det jag är mest nöjd med är den kvalitet vi kan erbjuda både företag och besökare, avslutar Erik Holmberg som räknar med minst 8 000 besökare under CHARMdagarna. Inte bara mässa CHARM är mer än en mässa, veckorna före har studenterna till exempel möjlighet att gå på träffar med företag och lära sig skriva riktigt bra ansökningar. Under dagarna kan den flitige hinna med flera inspirerande föredrag. Även intresserade göteborgare är välkomna till föredragen. Dessa är gratis och hålls i RunAn, Chalmers kårhus. Kontaktpersoner: Erik Holmberg, projektledare, 070-772 39 04 eller Dan Persson, kårordförande, 031-772 39 02 CHARM är Chalmers arbetsmarknadsdagar och arrangeras av en kommitté inom Chalmers Studentkår. I år fyller Chalmers Studentkår 100 år och det firas med en jubileumsvecka i april. Program för föredrag i RunAn, Chalmers Kårhus: Tisdag 10 februari 10.15 Thomas Fogdö tillhörde den svenska slalomeliten då en olycka dramatiskt förändrade hans liv. Thomas kommer till CHARM och berättar om hur vi kan hantera motstånd som vi ställs inför och på så sätt ta befälet över våra prestationer. 12.15 Git Spång berättar om stress och hur vi ska hantera stress för att må bra. Onsdag 11 februari 11.00 Cecilia Reuterberg är VD för Svenskt Näringsliv i Göteborg och Sjuhärad. Hon ger sin bild av hur det är att vara kvinna på en chefsposition i näringslivet. 13.15 Olle Severin som grundade musikföretaget MrMusic.

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95