Pressmeddelande -

Huawei och Chalmers ska lösa överbelastning i mobilnäten

Huawei och Chalmers inleder forskningssamarbete inom antennlösningar för mikrobasstationer.

Mikrobasstationer är en teknik på stark frammarsch och nu har Huawei tagit ett stort steg mot att bli världsledande på området. Ett samarbetsavtal har skrivits med Chalmers tekniska högskola kring design och verifiering av antenner till mikrobasstationer. Utvecklingen av mikrobasstationer ska lösa problemet med överbelastning i mobilnäten i befolkningstäta områden där befintlig infrastruktur inte räcker till, exempelvis busstationer, tågcentraler, köpcentrum eller stora events.

Arbetet på Chalmers kommer att ledas av professor Per-Simon Kildal.

– Samarbetet med Chalmers är mycket värdefullt för oss, professor Kildal och hans grupp är världsledande på det här området. Mikrobasstationer är ett område med väldigt stor potential. Nu ska Huawei och Chalmers titta vidare på hur man kan ta hänsyn till omgivningen när man utvecklar och designar antennerna till stationerna, säger Mats Andersson, R&D-chef på Huawei i Göteborg.

Avtalet mellan Huawei och Chalmers innebär att ett forskningssamarbete inleds där Chalmers ska bidra med design och verifiering av mikrobasstationernas antenner. Chalmers ska även undersöka hur antennerna på nya sätt kan använda sig av omgivningen för att förbättra prestandan i näten.

– Huawei kan som en världsledande leverantör av mobilnät ge oss en relevant kravbild som säkrar att vår forskning bidrar till att mobilnäten används på ett optimalt sätt. Vi har i vår grupp på Chalmers forskat fram en karakteriseringsteknik som fått kommersiellt genombrott för mobiltelefoner. Nu ska vi baserat på samma grundläggande teknik forska fram nya mikrobasstationer tillsammans med Huawei, och det är naturligtvis oerhört spännande, säger Per-Simon Kildal.

Sverige är ett viktigt center för Huaweis forskning och utveckling (FoU). Sedan starten 2000 har verksamheten expanderat och nu arbetar över 350 personer på Huaweis utvecklingskontor i Stockholm, Göteborg och Lund. Fokus för det svenska FoU-arbetet ligger bland annat på standardisering av radionätverk, utveckling av basstationer och konsumentprodukter för mobilt bredband och smartphones. Huawei har sedan tidigare även ett nära samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Wireless@KTH, gällande utvecklingen av trådlös teknik.


För mer information, vänligen kontakta:
Mats Andersson, R&D-chef, Huawei Göteborg, 0709-560216, m.andersson@huawei.com

Professor Per-Simon Kildal, Chairman of EuCAP 2013, Institutionen för Signaler och System, 0708-967233, per-simon.kildal@chalmers.se

Daniel Edlund, Public Affairs & Communications Manager, Huawei Nordics, 0702-985 404, daniel.edlund@huawei.com

Ämnen

  • Vetenskap, allmänt

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

Presskontakt

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95