Pressmeddelande -

Imre Pázsit utnämd till Fellow i ANS

Imre Pázsit, professor i nukleär teknik, har blivit utnämnd till Fellow i den största organisatonen för kärnteknik, American Nuclear Society, ANS. Utmärkelsen är mycket ärofull. Imre Pázsit är den enda svenska medborgaren som är Fellow i ANS. Tidigare var Sigvard Eklund, som bl a var generaldirektör för det internationella kärnenergiorganet, IAEA, i Wien, och Erik Hellstrand, Studsvik, Fellows. Utnämningen offentliggjordes i april med följande motivation: "For the development of the theory of neutron fluctuations in zero power systems and power reactors and elaboration of novel uses of noise theory for the diagnostics of traditional and emerging nuclear systems and for extraordinary leadership as educator and department head at one of the leading nuclear engineering departments of the world". - Utmärkelsen är stor eftersom konkurrensen är hård, särskild för utländska kandidater. Till detta kan läggas att forskningsklimatet i Sverige inte varit optimalt. Till ganska nyligen har det varit förbjudet med all typ av verksamhet som leder till en ny kärnkraftsreaktor i Sverige. Konsekvensen var att inget forskningsråd satsat pengar på forskning. Under sådana förhållanden krävs det en hel del personlig engagemang för att bedriva akademisk forskningsverksamhet, säger Imre Pazsit. Stödet, framförallt till den tillämpade forskningen, har istället kommit från den kärntekniska industrin, inklusive säkerhetsmyndigheten SKI. Detta har hjälpt till, under ledning av Imre Pazsit, att bygga upp en bred kärnteknisk kunskap på Chalmers. - Även om man inte vill satsa på nya reaktorer i landet krävs det forskning för att ta hand om de befintliga reaktorerna på ett bra sätt. Här på Chalmers är vi världsledande inom forskningsområdet reaktordiagnostik med analys av neutronbrus. Forskningsresultaten är dessutom värdefulla även för icke-spridning av kärnämnen samt för framtida reaktorer. Resultaten har utnyttjats internationellt, inte mints inom USA och EU, säger Imre Pazsit. Reaktordiagnostik är en metod att tolka informationen i neutronbrus när det gäller reaktorhärden och ställa diagnos på reaktorn under drift. Detta kräver god kännedom om både reaktorfysik och slumpprocesser samt att lösa komplexa inversa problem. Flera av forskningsresultaten från Imre Pazsits forskargrupp på Chalmers är internationellt uppmärksammade. Några av dessa kommer att presenteras i en bok nästa år om neutronfluktuationer som Imre Pazsit arbetar på tillsammans med en ungersk kollega. Imre Pazsit är verksam i två professionella divisioner av ANS, Mathematics & Computation samt Reactor Physics Division. Han är även ordförande i sektionen för Matematisk Fysik av Svenska Fysikersamfundet. Ann-Christine Nordin Webbjournalist Redaktör Chalmers Nyheter http://chalmersnyheter.chalmers.se/ Tel. 031 772 2565 Mobil 073 0794 365

Ämnen

  • Utbildning

_______________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95