Pressmeddelande -

Möjligt minska koldioxidutsläpp med dagens teknik


2006 gick myndigheter, företag och universitet samman i projektet KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, för att med gemensamma insatser och åtaganden minska sina koldioxidutsläpp från godstransporter. Årets utvärdering som presenteras på Logistik- och Transportmässan 5 maj visar att KNEG-samarbetet under 2009 lyckades öka koldioxidbesparingen med mer än 50 procent jämfört med 2008.

Det långsiktiga målet är en halvering av koldioxidutsläppen fram till 2020. En sammanställning av insatserna under det senaste året visar att man är på rätt väg för att nå detta mål. Under 2009 ökade parterna inom KNEG koldioxidbesparingen med 70 000 ton, från 2008 års 120 000 ton till 190 000 ton.

- Klimatfrågan och dess lösningar är ofta teknikorienterad där olika teknikers potentialer och kostnader vägs mot varandra. En orsak till det positiva resultatet¬ är att deltagarna i projektet konsekvent har använt en kombination av olika tekniska lösningar som redan finns - då blir radikala minskningar möjliga, säger Anders Ahlbäck, vid Göteborgs Miljövetenskapliga Centrum, GMV, och kommunikatör för Chalmers styrkeområde Transport.

Hittills har åtaganden inom insatsområdet "Effektivare fordon" gett det största bidraget av minskade utsläpp för godstransportsektorn. Det är i synnerhet ökad bränsleeffektivitet för lastbilar som står bakom resultatet. Jämfört med 2008 bidrar nu även "Effektivare transporter" till resultatet, där flera av de nya medlemmarna har genomfört åtaganden för att effektivisera logistik, optimera rutter och lasta mer gods på varje fordon.

- Att samarbete gör skillnad är ingen nyhet, men att det kanske också är nyckeln till att nå de klimatmål samhället formulerar är mindre tydligt. Inom KNEG delar deltagarna kunskap, erfarenheter och risk och visar vad som är möjligt, vilket gör KNEG till en plattform som kan inspirera aktörer även utanför samarbetet att dra nytta av den kunskap och erfarenhet som byggs upp, säger Anders Ahlbäck.

KNEG deltar på mässan Logistik och Transport på Svenska Mässan i Göteborg den 4-6 maj. Den 5 maj, 12:15-12:45, deltar infrastrukturminister Åsa Torstensson då hon bland annat tar emot KNEG-rapporten.
Representanter för KNEGs nya medlemmar hälsas välkomna till av ordförande Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar.

Den 5 maj deltar parterna inom KNEG i seminariet "Praktiskt miljöarbete under luppen". Läs mer om det i Logistik och Transportmässans program >>>

Läs mer om KNEGs deltagare och deras åtaganden på KNEGs nya hemsida: www.kneg.org

För mer information, kontakta:
Anders Ahlbäck, 031-772 49 60, ahlback@chalmers.se
Lars Mårtensson, ordförande för KNEG och miljöchef på Volvo Lastvagnar
031-322 65 27, lars.martensson@volvo.com

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg

_______________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95

Relaterat innehåll