Pressmeddelande -

Nano kan bli Göteborgs framtid

Mikael Käll, professor i fysik vid Chalmers, är ansvarig för initiativseminariet "Nanotechnology for a Changing World: Science, Opportunities, Challenges" 27-28 maj. Under två dagar möter spetsforskare inom nanoteknologi näringslivsrepresentanter för att diskutera nanoteknologins potential att bidra till den regionala utvecklingen.

- Bredden och styrkan inom nanoområdet i Göteborgsregionen håller världsklass. Det finns en stor aktivitet inom området i både företag och akademi och nu börjar vi gå från teori och försök till praktik. Nanotech har stor potential att generera arbetstillfällen som kan bli ett komplement till den traditionella industrin som länge kännetecknat regionen. Det vill vi visa på seminariet och därför vill vi självklart att representanter från industrin i Västsverige kommer hit och tar del i en spännande diskussion.

Seminariet är samtidigt en Kick-off för den satsning Chalmers nu gör på Nanoområdet med stöd av de stora anslag regeringen gett Chalmers för att öka den vetenskapliga excellensen inom nanoområdet nationellt och internationellt.

- Det är nu vi drar igång formellt - så vi välkomnar forskare och studenter i Göteborg att komma och vara med från start!

 

Läs mer på Chalmers nyheter:

http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=15368

 

------------------------------------------------

Ann-Christine Nordin
Nyhetsredaktör
Mediesamordnare
Chalmers tekniska högskola
Kommunikation och Marknad
412 96 Göteborg
Tel: +46 (0)31 772 2565
www.chalmers.se

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Göteborg

_______________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95