Pressmeddelande -

Ny forskarskola i ytkemi kan ge ny medicin och bättre miljö

Allt fler branscher, från läkemedel och livsmedel till papperstillverkning och mineralanrikning, har insett att ytkemiska frågor är viktiga för utvecklingen. Nu satsar KK-stiftelsen satsar 19,2 miljoner kronor på en forskarskola. Den är tänkt att rymma upp till 13 doktorander. Kravet är att de ska vara anställda vid något företag som med detta ges möjlighet att utveckla sina produkter och kompetensutveckla sin personal. – Det här är ett attraktivt erbjudande. Doktoranderna anställs av företagen, och KK-stiftelsen bidrar med 400 000 kr per doktorand under fyra år. Det är i princip hälften av kostnaden, säger Krister Holmberg, professor i teknisk ytkemi vid Chalmers och programchef för nya forskarskolan. Forskarskolan är öppen för alla företag med intresse av ytkemi - den del av kemin som behandlar vad som händer i gränsytorna mellan olika material och ämnen. Hittills har åtta kemiföretag aktivt visat intresse att delta i forskarskolan, bland dem BIM Kemi AB i Stenkullen utanför Göteborg och Eka Chemicals. Utbildningen ska bedrivas vid Chalmers, Ytkemiska institutet vid KTH i Stockholm och Lunds universitet. – Förutom att doktorandprojekten kommer att drivas i nära samverkan med företag kommer utbildningen att kännetecknas av ett sammanhållet kurspaket på 15 poäng där deltagarna läser ämnen som projektadministration, entreprenörskap, patenträtt. Den här typen av kunskap är efterfrågad av industrin, och motsvarande kurser har med framgång prövats i tidigare forskarskolor finansierade av KK-stiftelsen, säger Krister Holmberg. Den nya forskarskolan kommer att kopplas till ett pågående SSF-finansierat ramprogram i ytkemi som omfattar verksamhet vid Lunds universitet, Ytkemiska Institutet-KTH och Chalmers. Sammantaget kommer detta att utgöra en slagkraftig satsning på ett viktigt teknikområde. Chalmers kommer att bli värduniversitet för forskarskolan. Mer information: Krister Holmberg telefon: 031 772 2969 E-post: kh@chem.chalmers.se KK-stiftelsen www.kks.se SSF -Stiftelsen för Strategisk Forskning www.stratresearch.se Ann-Christine Nordin | Webbjournalist, Informationsavdelningen Chalmers Telefon (work) +46 (0)31-772 2565 | Fax +46 (0)31 772 2561 |

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Johanna Wilde

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 20 29

Joshua Worth

Presskontakt Presskommunikatör 031-772 63 79

Helena Österling af Wåhlberg

Presskontakt Kommunikatör +46 73 342 4091

Christian Borg

Presskontakt Presschef 031-772 33 95